Voksende disciplinære udfordringer

 • Skrevet af: Alex Olsen

Alvorlige disciplinære forhold og dommersituationen.

Få uger inde i sæsonen 2021 har vi allerede behandlet flere indberetninger omkring disciplinære episoder. Nogle episoder er mere alvorlige end andre. Men uanset graden af alvor så er det helt uacceptabelt.

Vores regler er klare på området, og der hvor der ikke er en specifik regel, er vores etiske fundament tydeligt. I lovene er det helt grundlæggende fundament: Spirit of Cricket

Cricket owes much of its appeal and enjoyment to the fact that it should be played not only according to the Laws, but also within the Spirit of Cricket.  The major responsibility for ensuring fair play rests with the captains, but extends to all players, match officials and, especially in junior cricket, teachers, coaches, and parents.

  • Respect is central to the Spirit of Cricket.
  • Respect your captain, team-mates, opponents, and the authority of the umpires.
  • Play hard and play fair.
  • Accept the umpire’s decision.
  • Create a positive atmosphere by your own conduct and encourage others to do likewise.
  • Show self-discipline, even when things go against you.
  • Congratulate the opposition on their successes and enjoy those of your own team.
  • Thank the officials and your opposition at the end of the match, whatever the result.

Cricket is an exciting game that encourages leadership, friendship, and teamwork, which brings together people from different nationalities, cultures and religions, especially when played within the Spirit of Cricket.

Udover de indberetninger forbundet har modtaget, er vi bekendt med en række andre episoder, hvor opførelsen fra spillere er helt uacceptabelt.

Lad os her give nogle eksempler på hvad der er tale om:

 • Vedvarende og helt grundløse appeller. Det skaber en stemning af konflikt og sætter dommerne under et urimeligt pres
 • Mangel på respekt på afgivne domme
 • Afkræve forklaring fra dommerne på deres domme og dispositioner
 • Overdreven hujen og råb. Det skaber et unødigt spændingsniveau og øger muligheden for konflikt.
 • Respektløse kommentarer til modspillere

Denne adfærd må stoppe omgående – hvorfor nu det?

Vi har gennem en række år mistet dommere alene af denne årsag. De mister simpelthen lysten til at være en del af denne adfærd, og de oplever, at udviklingen bevæger sig i negativ retning.

Desværre opleves det ligeledes, at klubledere ikke altid tager ansvaret på sig, men desværre ser stiltiende til og deltager i kritik af dommeren.

Vi mister dommere, og vi står derfor snart i en situation, hvor forbundet ikke kan sikre neutrale dommere i vores turneringer.

Hvad så nu?

 • Som ansvarlige klubledere tager I en alvorlig dialog med jeres spillere og sætter en stopper for denne udvikling i netop jeres klub.
 • I gør jeres anfører opmærksom på hans ansvar. I en cricket kamp er anføreren ansvarlig for sit holds adfærd. Anførerrollen handler om lederskab hele dagen og ikke kun om at sætte gærdeorden, skifte bowlere og stille marken. Det er tydeligt lederskab og sikring af, at der spilles i henhold til ”Spirit of Cricket”, der skal være i fokus.
 • Dommerne opfordres til at der gribes ind omgående under kampen og at minde anføreren om hans ansvar.
 • Dommerne skal indberette det, der sker derude, og ikke acceptere dette. Uden indberetninger kan vi ikke slå ned på de individer og hold, hvor dette uvæsen findes.
 • Forbundet vil overveje, hvorledes der kan sættes yderligere ind for at stoppe denne adfærd.

Det er helt evident, at denne adfærd betyder, at dommere stopper med at virke, og det samme gør sig gældende for nogle spillere.

Vi skal ikke være bange for at sige fra og slå ned på denne adfærd. Lad os skabe et miljø, hvor vi beholder de spillere, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt og kontrollere sig selv.

Se her de seneste kendelser afsagt:
Kendelse
Kendelse

Med venlig hilsen

Dansk Cricket-Forbund

Umair Butt

Formand

Back To Top