Vigtig information om turneringen.

  • Skrevet af: Alex Olsen

Vigtig information fra bestyrelsen vedr. turneringen under covid-19 pandemien og ændringer i turneringsreglementet.

Denne information blev i går den 30. april sendt til alle klubber og alle dommere.

Information fra forbundet specifikt angående Coronareglementet og hvordan klubberne skal forholde sig hvis Corona tilfælde.

På sidste weekends repræsentantskabsmøde  blev der stillet 2 spørgsmål på mødet, som bestyrelsen efterfølgende har behandlet og taget beslutning om.

  1. Når dommeren jvf. Coronareglementet ikke må holde kasterens kasket og/eller trøje, hvor kan genstandene fra kasteren så placeres?

Coronareglementet justeres til følgende under afsnittet ”Under kampen – Markholdet”:

Dommerne holder ikke cap, solbriller, tøj eller andet for kaster eller andre markspillere. Udgangspunktet her er genstande fra kasteren. Øvrige markspillere må løbe ud med disse genstande hvis de ikke skal anvendes. De kan altså ikke placeres på banen.

De nye formuleringer i Corona reglementet er således:

  • Det kan placeres bag keeperen i lighed med hjelm og under samme regler (5 strafpoint).
  • Det kan placeres bag kastedommeren/kasteren. Rammer bolden de placerede genstande, dømmes der dødbold jf. normale regler omkring dødbold.

Det opdaterede Coronareglement kan ses her: Kampe under Corona krisen – pr 30.04.2021
Opdateret fortolkning vedr. kasterens placering af cap/trøje på banen:  Kampe-under-Corona-krisen-pr-6.-maj-2021-præcisering-vedr. dødbold

  1. Hvordan skal klubberne forholde sig i relation til turneringskamp, hvis man bliver ramt af coronatilfælde?

Bestyrelsen har vendt flere muligheder for at finde en rimelig løsning. Der kan udspille sig en række scenarier og variationer af disse. Nogle kan muligvis forudses og andre ikke. Vi vil gerne sikre en fair og rimelig turnering hvor forbundet ikke skal ind og vurdere enkelttilfælde, tage stilling til begrundelser og dokumentation mv. Eventuelle udsættelser og ophobning af kampe der skal flyttes.

Derfor er følgende gældende omgående:

Der gives ikke mulighed for at udsætte kampe med baggrund i, at en eller flere spillere på et hold rammes af covid-19 eller skal selvisolere. Klubberne er ansvarlige for at stille hold og gennemføre kampen. Må en klub melde fra såfremt der ikke kan stilles hold, så taberdømmes holdet og modstanderholdet tildeles sejren. Der dispenseres i 2021 for reglen i §8.6 i turneringsreglementet om udelukkelse pga. udeblivelse i de rækker, hvor denne regel er gældende.

Det skal kraftigt indskærpes, at det er klubberne der har ansvaret for, at covid-19 retningslinjer fra myndighederne overholdes. Reglerne fra myndighederne ændres og opdateres som bekendt løbende.

Orienter jer altid her https://www.sst.dk/da/corona bla. vedrørende testning, selvisolation, ”nære kontakter” og andet relevant. Er man i tvivl om reglerne, eller har specifikke spørgsmål i relation til medlemmer i klubben, henvises til at kontakte myndighedernes fælles hotline på 70 20 02 33.

Er man smittet, nær kontakt eller har symptomer, så bør man selvisolere sig og skal ikke være på en cricketbane. Brud på regler for selvisolation er en meget alvorlig situation og sætter andre menneskers helbred og cricketsportens omdømme på spil. Klubberne skal sikre, at kampe afvikles sikkert og korrekt. At møde op til en cricketkamp kan sidestilles med at møde op på sin arbejdsplads, hvor alle er nødt til at tage forholdsregler for at man få fællesskabet til at fungere. Præcis samme regler gælder, uanset at vi dyrker vores elskede sport.

Ændringer i turneringsreglementet – ikke covid-19 relaterede.

Turneringsreglementet er blevet justeret. Indholdet blev gennemgået på repræsentantskabsmødet, hvor det blev lovet, at en ”pixi-version” efterfølgende skulle udsendes. Den gengiver vi her og henviser til det komplette turneringsreglement her: Den Grønne incl. alle reglementer 2021

Ændringer i Turneringsreglementet i forhold til sidste sæson:

  • Der er indført en dato 15. marts for klubbernes deadline for at indsende navneliste til forbundet for sæsonens spillere i landsdækkende rækker.
  • Spillereglerne under §35 – Vedr ”Lov 42 – Spillernes opførsel”. Det skal indskærpes, at dommerne i videst muligt omfang under kampen, hvis de mener at spilleres opførsel er uacceptabel, følger beskrivelsen som anført på side 46 i ”den grønne 2021”. Herudover har dommerne også mulighed for at foretage en indberetning af spillere, hvis de efter kampen og inden de forlader spillestedet vurderer, at forhold under kampen bør indberettes. De skal altid sikre, at indberettede spiller (eller dennes klub) orienteres samme aften. Se nærmere under §13.1.
  • Dommernes mulighed for i den ordinære turnering at skære i antal overs inden kampstart grundet dårlig vejrudsigt er præciseret til at være minimum 2 x 30 overs. Se §26.1.2.
  • I §26.2 under den ordinære turnering er der nu beskrevet, at frokostpausen skal indgå i beregning af resterende antal overs, hvis der sker afbrydelse af spilletiden i 1. halvleg. Der er også tilføjet et eksempel, som skulle gøre forståelsen helt klar.

Dommere og klubber opfordres til også at orientere sig direkte i de omhandlende paragraffer i Turneringsreglementet.

Back To Top