Værdier giver en fælles ramme

  • Skrevet af: Alex Olsen

For at sikre at cricketsporten i Danmark fortsat er relevant og tiltrækkende, er forbundet påbegyndt en proces, hvor vi kigger på vores muligheder for at påvirke udfaldet.

Indførelsen af et klart formuleret værdigrundlag (en etisk politik) ser vi som svaret på at få skabt en fleksibel styringsramme, der åbner mulighed for løsninger afstemt efter konkrete situationer. (english version)

I Dansk Cricket-Forbund (DCF) har vi derfor udformet et etisk kodeks, der indeholder de værdier, holdninger og principper, vi selv benytter som rettesnor i vores arbejde, og som vi anbefaler alle med tilknytning til dansk cricket at læse og tilslutte sig – uanset om man er udøver, ansat, træner, frivillig eller official.

Dette etiske kodeks er udarbejdet ud fra et ønske om at fastslå og offentligt skildre forbundets holdning til diverse emner; som eksempelvis doping, korruption og etisk forsvarlige handlemåder. Med reference til dette, kan vi hele tiden søge svar i retningslinjerne og blive mindet om, hvad cricketsporten handler om. På denne måde kan vi søge at sikre, at cricket fremadrettet også forbliver en sport, som vi alle er stolte af at være en del af og tage del i, da den styres af grundlæggende principper om ærlighed, rummelighed og retfærdighed.

Værdier skal ende som vaner i stedet for visioner. Vi opfordrer alle, der ønsker en positiv udvikling for cricketsporten, til at sætte værdier på dagsordenen og udleve dem i hverdagen.

Back To Top