Udsættelse pga. CORONA

  • Skrevet af: Alex Olsen

Udsættelse af turneringsstart og repræsentantskabsmøde

Corona har lagt sig som en stor uvis dyne over os – og vi kan på nuværende tidspunkt kun gisne om, hvornår det igen vil være muligt at samles omkring aktiviteter i vores dejlige sport.

Om den nuværende ”deadline” til efter påske holder, eller den bliver yderligere udskudt….? Og hvordan vil hele Danmark blive åbnet op igen og i hvilket tempo og rækkefølge vil det igen blive praktisk muligt at spille? Fritidsaktiviteter og skoleområdet vil ifølge nogle eksperter være det sidste, som bliver ”normaliseret”, da disse områder stadig vil rumme størst risiko for opblussen af epidemien. Andre slår til lyd for, at der vil være en hurtig ”normalisering” på netop disse områder af hensyn til befolkningens almene velbefindende.

Vi ved det simpelthen ikke på nuværende tidspunkt – og må alle væbne os med tålmodighed nogle uger endnu!

Turneringsstart

Til gengæld ved vi, at turneringsstarten i år indtil videre er UDSAT for ALLE rækker. De første kampe skulle være afviklet i slutningen af Påsken, men er altså ”karantæneramt”.

Når situationen på et tidspunkt er mere afklaret, vil Turneringsudvalget vende tilbage til jer med oplysninger om, hvordan turneringen 2020 forventes gennemført ud fra de givne muligheder. Helt afhængigt af ”forventet mulig opstartsdato” vil der givet være flere scenarier for at gennemføre sæson 2020 med mest muligt cricket for alle tilmeldte hold. Vi har altså en klar force majeure situation.

Når vi når så langt, at vi skal til at forholde os til mulighederne, vil Turneringsudvalget med kort varsel få brug for klubbernes hurtige tilbagemeldinger på følgende 2 vigtige spørgsmål:

  1. Hvornår forventes jeres bane at være klar til første kamp? Her er man nødt til at kontakte kommunen og lave aftaler om græsklipning, tromling, opstregning og anden klargøring – inden man kan give et svar. Vi kan kun håbe på, at det vil ske nogenlunde hurtigt og jævnt over hele landet.
  2. Nogle klubber har ikke fuld rådighed over deres hjemmebane, som ofte deles med fx fodbold. Har man efter krisen stadig de samme datoer til rådighed, som den nuværende turnering er planlagt efter?

Alle opfordres til at have ovenstående i baghovedet, når vi nærmer os tidspunktet for en nærmere afklaring og mulig opstartsdato.

Turneringsudvalget vil vende tilbage til jer, inden man starter justering eller omlægning af turneringen.

Udsat Repræsentantskabsmøde

I lighed med turneringen, er repræsentantskabsmødet mødet udsat på ubestemt tid. Det er bestyrelsens ambition, at indkalde således vi kan afvikle vores repræsentantskabsmøde, hurtigst muligt efter ophævelse af forsamlingsforbuddet.

Forbundet vil fortsat agere inden for gældende rammer, og vi følger i øvrigt den rådgivning vi modtager fra Danmarks Idrætsforbund.

Indtil da – pas godt på jer selv og jeres medlemmer ude i klubberne!

Back To Top