Turneringsstart – hvornår og hvordan?

 • Skrevet af: Alex Olsen

Hvornår kan vi begynde at spille kampe igen – altså starte turneringen 2020?

Der er nu åbnet for muligheden for igen at træne – hvis man max. er 10 samlet af gangen. Læs her: Træning under Corona krisen

I skrivende stund er det udelukket – og vil være det, så længe man ikke må forsamles mere end 10 personer i en gruppe. Som bekendt gælder denne regel indtil 11. maj – og vi kan kun gisne om mulighederne efter denne dato. Kan vi starte med at spille derefter – eller bliver forbuddet forlænget?

HVIS det fra 11. maj bliver muligt at spille kampe (formentlig under visse særlige omstændigheder resten af sæsonen), vil vi forsøge at tilpasse turneringen på bedste vis ud fra følgende scenarie:

 • Da omlægning af turneringen er et større puslespil med mange hensyn at tage, vil det kræve et par uger at gøre et ændret program klart for alle rækker. Første realistiske spilleweekend vil derfor være 30.-31. maj (altså i Pinsen).
 • T20 Serie 1 Øst gøres til en enkeltrække og Vest skæres ned, så de 3 hold kun mødes på 2 indledende dage – og da ICC pt har flyttet landsholdets T20 Euro-Qual til sidste weekend af august, vil T20 DM blive afgjort ved en enkelt finaledag i næstsidste weekend af august. Nr 2 i Øst spiller semifinale mod Vinder i Vest om formiddagen – og DM afgøres med en finale om eftermiddagen mod vinder Øst.
 • Alle øvrige T20 rækker aflyses. Langt hovedparten af kampene var planlagt til afvikling inden udgangen af maj.
 • De 3 landsdækkende rækker i den ordinære turnering søges gennemført med flest mulige kampe og stadig som en dobbeltturnering. Øvrige rækker gennemføres som planlagt – dog med mulige omrokeringer af datoer, da ikke-spillede kampe søges indplaceret i videst muligt omfang. Nogle kampe skal muligvis gennemføres som T20 – og til nød med 2 kampe pr dag for nogle klubber. Hvis det ikke er muligt at finde en dato til en kamp inden medio september, vil kampen udgå med resultatet ”No Result”.
 • Turneringen forlænges generelt, så de 3 første weekender i september benyttes. Elitedivisionen spiller sidste runde 19. eller 20. september, hvor DM herefter er afgjort for seniorer.
 • Da landsholdet alligevel ikke skal spille i juni, benyttes weekenden 13.-14. juni nu også til Elitedivisionen. Ligeledes vil flere kampe generelt for alle klubber blive placeret i JULI, men weekenden 18.-19. juli forsøges dog friholdt for alle hold.
 • Det planlagte program for ungdomsrækkerne fastholdes i videst muligt omfang, som det foreligger. Langt hovedparten af Ungdomskampe efter maj er på hverdagsaftener. Involverede klubber inddrages i forsøg på at placere ikke-spillede kampe – hvis man ønsker det. I praksis må en runde i hver aldersgruppe muligvis udgå, hvis ikke alle kampe kan genplaceres.
 • Der afholdes stadig Ungdoms-DM men på ændrede datoer. Stævnedage for Lilleput i Vest samt Miniput i Øst fastholdes.

Det er væsentlig at gentage, at ovenstående scenarie KUN er muligt, HVIS der åbnes op for mulighed for at spille kampe efter d. 10. maj. Hvis dette ikke sker, må vi igen væbne os med tålmodighed – og Turneringsudvalget vil sammen med bestyrelsen diskutere og fremkomme med et nyt scenarie.

Og så til noget meget PRAKTISK her og nu – en opfordring til at klubberne løbende ”opdaterer sig selv”.

Når vi kender en dato for opstart af Turneringen, er det vigtigt at klubberne i løbet af få dage får overblik over følgende spørgsmål:

 1. Er jeres bane klar til start til den anførte dato? Græsklipning, tromling, opstregning mm
 2. Råder klubben over de samme spilledatoer som inden Coronakrisen – eller skal man fx afgive til fodbold?

Allerede nu arbejder vi med et tillæg til turneringsreglementet, hvor vi med udgangspunkt i retningslinier fra sunhedsstyrelsen, sætter rammerne for kampafviklingen.

Vi vil naturligvis holde alle opdateret, når der er ny udvikling i situationen.

Back To Top