Tillykke til den største

  • Skrevet af: Alex Olsen

Der er god grund til at hejse flaget. Vi fejrer Søren Nissen, der bliver 80 år i dag den 25. november.

Dagen fejres i en sluttet kreds af gamle cricket venner. Covid-19 pandemien og endnu en bølge, der ruller ind over landet, gør det ikke forsvarligt at samle en større mængde mennesker.

Vi må derfor vente med at hylde Søren til en anden gang, men Søren skal nu alligevel have et par ord med på dagen.

Vi vil her kort nævne nogle enkelte årstal, hvor Søren har sat sit aftryk på vores cricket historie.

Søren optræder første gang i den ”Grønne” i 1964, hvor Søren er kontakt for Svanholm Cricket Club. Og her optræder adressen – Frederiksberg Alle 42 – for første gang i den officielle cricket historie.

I 1971 ser vi Søren nævnt i en DCF-rolle for første gang – nemlig involveret i det der ligger hans hjerte nærmest – ungdomsarbejdet. Søren indgår i et ungdomsudvalg, og man kan vel godt sige, at han lige siden har haft en finger med i spillet omkring ungdom og DCF.

Også i 1971 bliver Søren redaktør for bladet ”Cricket” for første gang, og det er også her, at Søren bliver postadresse for indberetninger og statistikskemaer. Det stakkels postbud har måttet slæbe i kilovis af post til den tidligere nævnte adresse gennem årene, og først mange år senere kom der en mand på kontoret, der overtog den opgave. Man kan levende forestille sig, at Søren har slidt mange brevåbnere op og sorteret og registreret det omfattende materiale.

Få år senere i 1974 bliver Søren valgt ind i forbundets bestyrelse, og året efter i 1975 overtog Søren posten som næstformand. En rolle Søren varetog i 26 år frem til 2001. Og alt dette samtidig med at han var formand i sin egen klub Svanholm og bestred et fuldtidsjob på Københavns Universitet.

Udover næstformandsposten bestred Søren en række andre opgaver heriblandt turneringsleder, turneringsplanlægger, skribent til bladet Cricket, holdleder på en række forbundsture med både ungdomshold og seniorhold.

Søren har gennem årene været ”boksebold” for utilfredse klubber, klubledere, spillere m.m. Søren veg aldrig en tomme, når der var mest ballade. Når man har ordet i sin magt – både i skrift og tale – så kan man nemt tiltrække sig opmærksomhed for andres frustrationer og vrede.

Og selvom Søren kan opfattes som en kantet principfast person, så har Søren nu alligevel i en række tilfælde været manden, der maner til besindighed. Et eksempel på dette går årtier tilbage, hvor en stjernespiller på landsholdet havde skabt ualmindeligt meget lort i den på en tur til de varmere himmelstrøg.  Her var mange klar til livslang udelukkelse af spilleren fra både det ene og det andet, men her var Søren besindighedens stemme. Den pågældende spiller gled ud af landsholdet, men kunne senere deltage i den bedste række.

Og selvom Søren har stået i orkanens øje og ofte pisset mange af – så har han alligevel været en ”go to person” for mange gennem årene og her hjulpet med alverdens ting.

En rolle, som Søren fortsat har, selvom det nu er 20 siden, han udtrådte formelt af forbundsarbejdet. er, at Søren fortsat giver et nap med når indendørsturneringen planlægges i øst, og når udendørsturneringen i de lavere rækker i øst skal planlægges.

Hvem kan forestille sig en kamp på Svanholm Park, hvor Søren ikke et tilstede? Nej det er utænkeligt, tænker mange. Og Søren er ikke for fin til at sætte i opvaskemaskinen, sælge kaffe og andre drikkevarer, sælge udstyr, tage kosten og feje eller fjerne mælkebøtter. Særligt under ungdoms kampe holder Søren et skarpt øje og er klar til at gribe ind, hvis en anfører falder i søvn eller mister fokus. Så bliver der råbt højt således holdet kommer tilbage på rette spor.

Søren er kendt for sin store lyst til at vinde. Han accepterer ikke slendrian, og nederlag er uacceptabelt i hans univers. En indstilling, der har skabt en kultur i Svanholm, hvor der skal vindes cricket kampe. Det tæller!!!

Vi kunne også her forsøge at beskrive Sørens livslange indsats for Svanholm Cricket Club, men det vil vi overlade til gode kræfter i klubben.

Og når vi skriver i overskriften ”tillykke til den største” så er det alvorligt ment. Mere end 60 års meget engageret virke for cricketsporten er mig bekendt aldrig set før. Både i sin egen klub og i fællesskabets tjeneste i forbundet.

Vi håber, at vi kan hylde Søren, når græsset bliver grønt, og covid-19 udviklingen gør det fornuftigt at samles igen.

Men på dagen hejser vi flaget og ønsker Søren et stort tillykke med den runde dag.

Back To Top