Støtte til rekruttering og fastholdelse

Støtte til rekruttering og fastholdelse

  • Skrevet af: Alex Olsen

Bestyrelsen har afsat 100.000kr. i 2019 til at styrke ungdomsarbejdet i Dansk Cricket.

Midlerne i puljen anvendes efter følgende retningslinjer:

  • Gives til initiativer der igangsætter etablering af ungdomsarbejdet i klubberne.
  • Gives til initiativer der understøtter fastholdelse af ungdomsarbejdet i klubber hvor situationen bedømmes særligt kritisk.

Klubber der modtager støtte fra puljen, er forpligtet til at prioritere egen økonomi til disse initiativer, ligesom klubben forventes at være åbne omkring egen økonomi.

Baseret på dialogen med klubben, vil administrationen beslutte hvilke klubber og initiativer der kan støttes. Klubberne kan selvstændigt henvende sig for at høre om deres muligheder for at få del i puljen.

Administrationen rapporterer løbende til bestyrelsen omkring hvilke initiativer der støttes.

Midlerne i puljen anvendes løbende og fordeles efter først til mølle-princippet.

Back To Top