Stemningsreportage fra repræsentantskabsmøde 2017 10

Stemningsreportage fra repræsentantskabsmøde 2017

  • Skrevet af: Alex Olsen

Årets repræsentantskabsmøde var præget af god stemning, en til tider livlig debat og mange forslag fra salen. Dirigent Jørgen Holmen sørgede samtidig for ro og orden undervejs, så vi kom igennem dagsordenen.

Første punkt var formandens beretning ved Umair Butt, hvorunder vi holdt et minuts stilhed for afdøde Henry Buhl, Husum, og Flemming Balstrup, Sorø. Af andre hovedpunkter var resultaterne for såvel herre- som damelandsholdene og U19. Ungdoms- og seniorrækkerne blev også nævnt ligesom det nye turneringsreglement. Ligeledes berørte Umair bestyrelsens opgaver – herunder strategiarbejdet – og udvidelsen af sekretariatet med henblik på at styrke dansk cricket.

DCF’s formand Umair Butt aflagde årsberetningen for 2016.
Nærtformand Søren Henriksen overrækker Thomas Provis-pokalen – prisen til årets spiller – til Aftab Ahmed fra KB.
Preben Felt, som netop har modtaget DIF’s ærestegn, blev hædret for sin mangeårige indsats i Køge.
Bestyrelsens økonomiansvarlige John D. Møller fremlagde regnskabet for 2016 og besvarede spørgsmål fra salen.

Under indkomne forslag vedtog repræsentantskabet ændringer i forbundets love, så bestyrelsens sammensætning ikke længere indeholder en valgt turneringsleder. Posten, som Injam Khokhar har besat i mange år, erstattes fremadrettet af et udvidet udvalgsarbejde i turneringsudvalget samt daglig administration i sekretariatet. Injam fortsætter dog sit virke på nedsat kraft, idet han stadig har ansvaret for alt det it-tekniske vedr. live-score, login, indberetning med videre.

Der var livlig debat om flere indkomne forslag fra klubberne. Heriblandt Svanholms og AB’s forslag om ændrede forhold for ungdomsspillere, eliteklubbers eventuelt tvungne ungdomsarbejde samt indførelse af deadline for klubskifte. Den gamle traver om udvidelse af elitedivisionen blev også hevet frem, og det er nu op til bestyrelsen i nærmeste fremtid at arbejde videre med repræsentantskabets mange tilkendegivelser.

Generelt blev bestyrelsens udkast til en større redigering og ændringer af turneringsreglementet modtaget positivt. Det nye reglement forventes offentliggjort inden påske, så klubber og spillere kan forberede sig til den nye sæson.

Der blev lyttet opmærksomt til de andre deltageres bemærkninger.
Dagen bød på flere afstemninger, hvoraf de fleste foregik ved håndsoprækning.
DCF’s medarbejdere var også tilstede. Her ses generalsekretær Jan Munkholm (i baggrunden midt for) og kommunikationskonsulent Gitte Vejen (th).
KB’s formand Shargiil Bashir havde flere kvalificerede indlæg i debatten.
De korte pauser blev udnyttet til en ekstra kop kaffe, benstræk og drøftelser på gangen.
Samtale på gangen, hvor sekretariatet havde en mindre udstilling af sportstøj og tasker fra Craft samt udstyr fra Cricketshop.dk.
Louise fra Fredericia stillede blandt andet forslag om en helt ny form for rekruttering: Arrangér ‘vuggestue/mødregruppe-cricket’ med fokus på motorik.
En rørt Injam Khokhar (th) modtager gavekurv og blomster med tak for hans flotte indsats som turneringsleder siden 2009, hvorunder han blandt meget andet egenhændigt har stået for udviklingen af DCF’s turneringssystem.

Fremadrettet skal alle spørgsmål/henvendelser vedr. Turneringen rettes til enten turnering@cricket.dk eller ved telefonisk henvendelse til sekretariatet på 43 26 21 60.

Det endelige referat fra repræsentantskabsmødet kan du læse fra slutningen af uge 12, hvor det bliver offentliggjort.

/GV

 

 

Back To Top