skip to Main Content
Sommerbrev til klubber, spillere, og de mange frivillige

Sommerbrev til klubber, spillere, og de mange frivillige

  • Skrevet af: Alex Olsen

 

DCFs formand ønsker alle i cricket-Danmark god sommer
DCFs formand ønsker alle i cricket-Danmark god sommer

Sommerbrev til klubberne, spillerne og de mange frivillige,

Brøndby d. 11. juli 2016

 

Vi er nu godt ind i juli måned, og jeg vil gerne sende dette sommerbrev med status og væsentlige nyheder for os alle.

 

U-hold & Landshold

Vi har et travlt sommerprogram. Som kan læses på DCFs hjemmeside har vi netop spillet et par kampe mod et Irsk provinshold. Nu kommer først nogle kampe hjemme – Husum er vært, når U15 (d. 11-14. juli) tager imod Holland, og Svanholm lægger græs til, når U17/19/21 (d. 12-14. juli) møder Tyskland U19.

 

Dernæst flyver U17 (d. 12-14. juli) til Holland for at spille tre kampe, mens U17 (d. 20-31. juli) ligeledes skal deltage i et ICC stævne i Holland. Juli måned sluttes af med at U15 (d. 31-6. august) rejser til Guernsey for at spille mod værtsnationen og Holland.

 

Kulminationen på sommerprogrammet bliver T20 Dame-EM, der afholdes i Herning (d. 4-7. august). Denne seks-nationers turnering, bliver et af de større arrangementer DCF har stået for længe, og vi håber at mange vil støtte op om arrangementet ved at kigge forbi.

 

Herre-landsholdet skal også i aktion. World Cricket League (WCL) Div. 4 afholdes d. 27. oktober til d. 5. november i Los Angeles. Det er en vigtig turnering, da 1. og 2. pladsen kvalificerer til WCL Div. 3, hvilket er et af målene for landsholdet. Derfor er planlægningen allerede i gang bl.a. med en træningstur til Essex i august og opvarmningskampe kort før selve turneringen.

Vores flagskib-A.lasndsholdet skulle gerne et hop frem ved World-Cup
Vores flagskib-A.landsholdet skulle gerne et hop frem ved World-Cup

 

Nye ansatte

Efter repræsentantskabsmødet har vi styrket organisationen i tråd med strategioplægget. Som I ved var første skridt ansættelsen af Carsten K. Martensen som ny udviklingskonsulent. Han blev introduceret på hjemmesiden d. 8. juni, og vi imødeser spændt, at vi for første gang har rekrutteret uden for egne rækker.

 

Én god nyhed følger en anden, idet jeg med stor glæde kan annoncere, at DCF har ansat Jan Munkholm som generalsekretær.

 

Jan har senest arbejdet som økonomi- og administrationschef i Spejdernes administrationsfællesskab, og før det var han som organisationspolitisk chefkonsulent i Lederne. Desuden har han et mangeårigt engagement i Kano & Kajak Forbundet. Jan, der allerede har mødt flertallet af de ansatte, starter reelt d. 22. august, men forinden har vi et introduktions program med ham sidst i juli. Her følger også et interview og en nærmere introduktion.

 

Vi forventer, at denne tiltrædelse bliver en milepæl i udviklingen af forbundet. Ole Roland fortsætter på kontoret, om end i en lidt anden rolle. Så generalsekretæren er et afgørende led i den strukturændring forbundet skal gennemføre for at vi kan implementere strategien, som klubberne præsenteredes for ved repræsentantskabsmødet.

 

Vi skal forbedre interaktionen med klubberne og sikre de kerneydelser forbundet skal levere (se nedenfor). Samtidig skal vi geare klubudviklingen i Masterklub projektet, så klubberne gennem trivsel og styring af aktivitet kan rekruttere og fastholde medlemmer på alle alderstrin.

 

 

Turneringen

Behovet for forbedring af kerneydelser har desværre været meget tydeligt i forbindelse med turneringen. Der har været mange spændende og gode kampe i de nye landsdækkende rækker, samtidig med adskillige fremragende enkelt præstationer. Desværre har det gode spil i turneringen ikke været matchet af forbundet. Vi undskylder og påtager os ansvaret for de gener klubberne og spillerne har oplevet med kampprogrammet og turneringsreglementet.

 

Således skylder vi også en nærmere udredning. Bag scenen drillede det nye online system og måtte på et sent stadie droppes. Samtidig var kampprogrammet forsinket og flere sidste-øjebliks rettelser kostede tid og kræfter. Dette kombineret med en utilstrækkelig håndtering af de mange regelændringer (indarbejdelse af T20, tre landsdækkende rækker, spilletilladelser og reduktion af elite divisionen) gjorde at kvalitetssikringen svigtede, så ’Den grønne’ blev udsendt med flere fejl og misforståelser.

 

Nogle af disse medførte protester, og mens sagerne stod på måtte vi afvente de endelige kendelser før der kunne udgives et rettelsesblad. Der var også et ønske om at afholde et møde med dommere og anfører, før noget iværksattes. Det lykkedes i øst, men ikke i vest.

 

Det var især problematisk at ’Den grønne’ på et så væsentligt punkt som op- og nedrykning ikke blev korrekt opdateret. Som angivet i rettelsesbladet d. 20. juni ønsker bestyrelsen at følge indstillingen fra repræsentantskabet om én op- og nedrykker mellem 1. og 2. division, men ’Den grønne’ angav to. Tiden løb, mens vi afsøgte mulighederne og forsøgte finde den mindst skadelige løsning. Det er ikke ønskeligt at ændre reglerne midt i sæsonen, og vi er enige med de klubber, der har påtalt at det ikke skal danne præcedens. Omvendt var det også urimeligt at vente til efter sæsonen. I sidste ende, mener bestyrelsen, at have valgt den mest sportslige løsning og det mindste af to onder.

 

Vi håber, at klubberne indser accepterer dette og fokuserer på cricket spillet på banen. Vi har behov for at skabe ro, til at løse de opgaver, vi har lovet repræsentantskabet og hinanden. Det betyder både en omfattende gennemgang af turneringsreglementet, men også en restrukturering af turneringsudvalget, så vi kan få en smidigere proces og kvalitetssikring uden kritiske spidsbelastninger.

 

God sommer

Jeg vil gerne sige tak til klubberne, spillerne og de frivillige, for deres daglige kamp med at få flere engageret i cricket. Vi skal i den kommende tid have mere fokus på de få flere frivillige kræfter ind i klubberne, så de nuværende bliver aflastet, og så klubberne kan blive rustet til flere aktiviteter. Med disse ord vil jeg sige på gensyn og ønske alle en god sommer.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Umair Butt

Formand

 

Back To Top