Roadtrip på tværs af Danmark i cricket's tjeneste!

Roadtrip på tværs af Danmark i cricket’s tjeneste!

  • Skrevet af: Alex Olsen

Søndag den 25 marts var der indkaldt til fællesmøde for dommere, anførere og regnskabførere på Svanholm og i Kolding. Der er jo nye Love for Cricket fra MCC, men det er altid en god øvelse for alle at mødes inden sæsonen for at tale om, hvordan sæsonen skal løbe af stablen.

Denne gang var dagsordenen lidt mere omfattende:

  • Gennemgang af og debat af ændringer i Cricketlovene samt DCF’s Turneringsreglement
  • Gennemgang af procedure for evt. protester og indberetninger
  • Ny D/L app til dommere og andre. Funktion og brug
  • Opdatering af computere
  • Spørgsmål fra deltagerne

På Svanholm var der flot fremmøde med 40-50 deltagere, mens interessen var lidt mere beskeden i Kolding om eftermiddagen. God debat begge steder – især om de væsentligste ændringer i Cricketlovene og ikke mindst om den ny Lov 42, der omhandler Code of Conduct, og som i let omskreven form i DCF’s Turneringsreglement vil være gældende fra indeværende sæson. Der er stadig 4 niveauer for spilleres overtrædelse af ‘god opførsel’, og dommerne har nu den mulighed at vise et gult kort, der signalerer, at en spiller har forbrudt sig mod Loven, og der gives 5 strafpoints samt en indberetning.

Dommerne skal naturligvis være 100% inde i Love og ændringer. Der er heller ingen undskyldning for anførere og holdledere ikke at have sat sig ind Love og Turneringsreglement. Dét er et must, og giver blot en fordel – når relevant – under kampenes afvikling.

Afslutningsvis skal alle dommere og regnskabsførere have downloadet D/L-appen på deres smartphone. Den bruges til kalkulere ny targetscore, når der har været afbrydelser p.gr.a. dårligt vejr. Der er brugsanvisning på nettet og i Den Grønne 2018.

https://cricket.dk/wp-content/uploads/Turneringsreglement-2018.pdf

Alle ønskes en god sæson med masser af god cricket og sportslig optræden.

Jesper Jensen

Back To Top