Rettelsesblad til ”Den grønne” 2016

Rettelsesblad til ”Den grønne” 2016

  • Skrevet af: Alex Olsen

Til alle klubber og dommere under Dansk Cricket-Forbund

1. Rettelser i turneringsreglementet
Paragrafferne §§ 7.2, 7.3, 7.4 og 20.3 er pr. d. 10. juni 2016 ændret til følgende:

§ 7.2
1. division består af 8 hold, som spiller en dobbeltturnering. Nr. 1 rykker op i Elitedivision og nr. 8 rykker ned i 2. division, mens nr. 7 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 2 i 2. division.

§ 7.3
2. division består af 8 hold, som spiller en dobbeltturnering. Nr. 1 rykker op i 1. division og nr. 8 rykker ned i 3. division, mens nr. 2 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 7 i 1. division (jf. § 7.2).

§ 7.4
De ikke-landsdækkende divisioner oprettes efter behov afhængig af tilmelding. Puljeinddeling og turneringsform herunder op- og nedrykning afgøres af turneringsledelsen inden sæsonstart.

§ 20.3
Senest dagen efter kampens afslutning skal den pågældende klub via mail meddele Dansk Cricket-Forbund, at klubben nedlægger protest. Den pågældende klub skal endvidere senest tre dage efter kampens afslutning indsendes via mail en detaljeret indberetning om sagen til Dansk Cricket-Forbund. Dommerne skal ligeledes indsende indberetning af protesten.

2. Baggrund for rettelserne i turneringsreglementet
Som det næppe har undgået nogens opmærksomhed er der en række fejl og mangler i ”Den grønne” i år.

Først og fremmest vil bestyrelsen naturligvis gerne undskylde dette. Vi må konstatere at fokus på lå turneringsprogrammet og andre projekter i marts-april, hvorfor vi ikke fik revideret turneringsreglementet behørigt.

Det kan og skal vi råde bod på således at turneringsprogrammet fastlægges så tidligt, at klubberne sikres tid til at forholde sig til programmet. Samtidig skal turneringsreglementet tilrettes til de overordnede sportslige og politiske ændringer der vedtages. Forbundet har således allerede taget hul på at revidere turneringsreglementet med henblik på næste år.

Her og nu handler det dog om at få løst de aktuelle fejl og mangler, så derfor kommer ovennævnte rettelsesblad med virkning fra dags dato.

3. Forklaring og tolkning til rettelserne i turneringsreglementet
Vedrørende § 7.2
På repræsentantskabsmødet blev der lagt op til at der i 2016 kun skulle være én op- og nedrykker mellem 1. division og 2. division, men i ”Den grønne” fremgår det af § 7.2 at der er to op- og nedrykkere fordi den ikke blev opdateret korrekt.

Uanset om vi vælger at gå den ene eller den anden vej vil nogen kunne følge sig forfordelt. Givet at turneringen er så fremskreden, og at flere klubber har indikeret at spillet under forskellige forståelser, finder bestyrelsen at det mest sportslige vil være, at der som et kompromis afvikles en kvalifikationskamp mellem nr. 7 i 1. division og nr. 2 i 2. division. Denne kamp forventes pt. afviklet d. 17. september 2016.

Vedrørende § 7.3
På repræsentantskabsmødet blev der lagt op til at der i 2016 kun skulle være én op- og nedrykker mellem 2. division og 3. division, men i ”Den grønne” fremgår det af § 7.3 at der er to op- og nedrykkere.

Da der vurderes at være en væsentlig styrkemæssig forskel på den næstbedste i 3. division og nr. 7 i 2. division, samt at det jf. § 7.4 er turneringsledelsen, der afgør op- og nedrykning i 3. division fastholdes intentionen fra repræsentantskabsmødet om at der kun skal være én oprykker fra 3. division, og følgelig kun én nedrykker (nr. 8) fra 2. division.

Vinderen af 3. division, der i 2016 spilles regionalt i øst og vest, findes ved en kvalifikationskamp mellem nr. 1 i 3. division øst og nr. 1 i 3. division vest. Denne kamp forventes pt. afviklet d. 17. september 2016.

Vedrørende § 7.4
Ændringen i §7.4 sker for at inddrage 4.division under samme planlægningsmetodik som 3. division. For at gøre det sprogligt nemt kaldes 3. og 4. division under et for de ’ikke-landsdækkende divisioner’.

Vedrørende § 20.3
Formuleringen af §20.3 i ”Den grønne” indeholder en uklarhed om det rettidig indberetning, hvilket ændringen råder bod på.
Som et praktisk eksempel betyder ændringen at såfremt en klub ønsker at indgive en protest over en kamp, der er afviklet søndag d. 1., så skal DCF via mail orienteres om protesten senest dagen efter, altså mandag d. 2. kl. 23.59. Indholdet i mailen skal kun varsle protesten, samt kampnr. og/eller paragraf. Dette tjener til at DCF kan orientere de øvrige parter i sagen, mens klubben får tid til at indsamle input og formulere sin protest i detaljer. Den pågældende klub har så tre dage efter kampens afslutning, altså i dette tilfælde til onsdag d. 4 kl. 23.59 til via mail at indsende en detaljeret indberetning om sagen til DCF.

4. Afslutning

Som sagt indeholder ”Den Grønne” i år nogle fejl og mangler, hvilket bestyrelsen undskylder. Vi er derfor også bevidste om at der kan opstå tvivlsspørgsmål. Dansk Cricket-Forbund er i færd med at udvikle sig, hvilket i sig selv altid skaber udfordringer, og vi opfordrer til at vi alle i fællesskab kan medvirke til at løse udfordringerne fremfor at bruge tid og kræfter på ukonstruktive sager som ikke udvikler dansk cricket.

Back To Top