skip to Main Content

Repræsentantskabsmøde udsat – igen

  • Skrevet af: Alex Olsen

Endnu en udsættelse af repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen har besluttet, at repræsentantskabsmøde planlagt til afholdelse på søndag den 23. august i Odense udskydes endnu engang.

Med baggrund i udviklingen i de stigende smittetal, og dermed en øget bekymring for at samles i større grupper, har bestyrelsen taget denne beslutning.

Bestyrelsen har vurderet nødvendigheden af, om rep-mødet SKAL afholdes netop nu. Vurderingen er, at vi kan og bør udskyde mødet endnu engang og tage bestik af udviklingen.

Vi vil følge udviklingen tæt, og hvis situationen tillader det, vil vi indkalde til et nyt møde. Vi vil forsøge at placere det efter sæsonen i oktober. Det forudsætter, at vi vurderer, at det er trygt at samles i en større forsamling. Er vi fortsat utrygge ved situationen, vil løsningen blive at mødet afholdes digitalt.

Det er bestyrelsens vurdering, at et forsigtighedsprincip i situationen vil være det mest rigtige.

Back To Top