Repræsentantskabsmøde 2024

  • Skrevet af: Alex Olsen

Repræsentantskabsmødet afholdes som tidligere varslet, lørdag den 9. marts kl. 11.00 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Dagsorden ifølge lovene.

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingentsatser
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af amatør- og ordensudvalg
  • Valg af revisorer og 1 revisor suppleant
  • Eventuelt

Sidste frist for forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være forbundet i hænde fredag den 16. februar. Forslag indsendes til: alex@cricket.dk

Back To Top