Repræsentantskabsmøde 2022

  • Skrevet af: Alex Olsen

Repræsentantskabsmødet afholdes i 2022 lørdag den 12. marts kl. 11.00 I Koldinghallerne. Ambolten 2-6, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge lovene.

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingentsatser
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af amatør- og ordensudvalg
  • Valg af revisorer og 1 revisor suppleant
  • Eventuelt

Sidste frist for forslag til behandling på rep-mødet skal være forbundet i hænde fredag den 18. februar. Forslag indsendes til: olr@cricket.dk

 

Back To Top