Repræsentantskabsmøde 2020

  • Skrevet af: Alex Olsen

Desværre måtte vi på grund af Corona krisen, udskyde vores ordinære repræsentantskabsmøde fra den 15. marts 2020.

Som situationen har udviklet sig siden og med det øgede antal personer der må forsamles, er det nu muligt at indkalde til ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes:

Søndag den 23. august 2020 kl. 11.00 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Dagsorden ifølge lovene.

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning (fremsendes skriftligt inden mødet. For at gøre mødet så kort som muligt vil vi derfor bede alle læse beretningen igennem og stille eventuelle spørgsmål på mødet)
  • Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingentsatser
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af amatør- og ordensudvalg
  • Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Sidste frist for forslag til behandling på rep-mødet, skal være forbundet i hænde senest den fredag den 2. august. Forslag indsendes til: alex@cricket.dk

Endelig dagsorden udsendes sammen med relevante dokumenter den 7. august.

Back To Top