Repræsentantskabsmøde 2018

Repræsentantskabsmøde 2019

  • Skrevet af: Alex Olsen

Repræsentantskabsmødet afholdes i 2019 den 10. marts kl. 11.00 i Idrættens Hus i Brøndby.

Endelig dagsorden tilføjet 24. februar 2019: https://cricket.dk/wp-admin/upload.php?item=74997

Dagsorden ifølge lovene.

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingentsatser
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af amatør- og ordensudvalg
  • Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Sidste frist for forslag til behandling på rep-mødet skal være forbundet i hænde den 22. februar.

Back To Top