Repræsentantskabsmøde 2017

  • Skrevet af: Alex Olsen

Der er udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Cricket-Forbund pr mail til alle klubber jf vedtægterne.

Tid: Lørdag den 11. marts 2017 kl. 11:00
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby
Tilmelding: Senest onsdag den 8. marts 2017 til Jan Munkholm pr mail jm@cricket.dk. Angiv venligst hvor mange personer I kommer.

Som tidligere år, er det muligt at få bolde udleveret til mødet, hvis I senest onsdag den 8. marts 2017 skriver til Ole Roland på olr@cricket.dk og angiver det ønskede antal. Se mere her: https://cricket.dk/kob-udstyr/

Der vil i pauserne være udstilling af cricketudstyr fra www.cricketshop.dk samt tøj, tasker og accessoires fra DIF´s anvendte tøj-grossistfirma www.newwave.dk

Vi glæder os til at se jer.

DAGSORDEN:
*************
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
Se vedhæftede dokumenter, der dækker de indkomne forslag:
(1). Bestyrelsens forslag til ændring af forbundets love § 10.
(2). Forslag til ændringer i Turneringsreglementet:
a. Bestyrelsens forslag til en samlet opdatering af Turneringsreglementet. (Vedlagt: separat rettelsesblad)
b. Forslag fra Svanholm om:
i. Krav om ungdomshold som forudsætning for deltagelse i
elitedivisionen fra 2019.
ii. Skærpelse af regler og tidskrav ved klubskifte.
c. Forslag fra Akademisk Boldklub om:
i. Ungdomsspilleres deltagelse i kampe på forskellige hold mv. Forslaget trukket tilbage.
ii. Udvidelse af Elitedivisionen fra 2019.
iii. Etablering af et transfervindue i Elite- og 1. division.
d. Forslag fra Kjøbenhavns Boldklub om begrænsning af bestyrelsens ret til at foretage ændringer i Turneringsreglementet.
5. Fastsættelse af kontingentsatser og indskud for den kommende sæson.
Bestyrelsen foreslår uændrede satser og takster.
Kontingent: Aktive 800 kr., Passive 150 kr.
Indskud: Elite- og 1. division 1.200 kr., Øvrige udendørs 600 kr., T20-Pokal 400 kr.
6. Valg af bestyrelse.
Under forudsætning af, at forslaget til ændring af DCF’s love vedtages, gennemføres valget således:

FunktionNavnBestyrelsens indstilling
På valg for en 2-årig periode:FormandUmair ButtGenvalg
På valg for en 2-årig periode:TurneringslederInjam KhokharPosten nedlægges
På valg for en 1-årig periode:BestyrelsesmedlemPeter Østergaard (ønsker ikke genvalg)Bestyrelsen indstiller Torben Klitgaard

7. Valg af Amatør- og ordensudvalg.

FunktionNavnBestyrelsens indstilling
På valg for en 3-årig periode:MedlemNiels BaghGenvalg

8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant:

FunktionNavnBestyrelsens indstilling
På valg for en 1-årig periode:RevisorSøren ClausenGenvalg
På valg for en 1-årig periode:RevisorAnders Rex LarsenGenvalg
På valg for en 1-årig periode:RevisorsuppleantLars P. NielsenGenvalg

9. Eventuelt.

BILAG:
*************

Back To Top