Rekruttering x 4

 • Skrevet af: Alex Olsen

En alliance – der ikke er set før

I foråret 2023 satte fire klubber i Københavnsområdet sig sammen med det formål at samle kræfterne og rekruttere sammen. De fire klubber er: AB,  Glostrup, KB og Svanholm.

Formålet med projektet er at støtte og inspirere hinanden i den enkelte klubs bestræbelser på at blive mange flere. De 4 klubber har afholdt en række møder, hvor der er blevet drøftet hvorfor og hvordan.

Klubberne henvendte sig efterfølgende til forbundet i samlet flok og præsenterede deres ide og bad om støtte til projektet. Forbundet stillede sine resurser til rådighed til dette projekt.

Siden starten har der så været arbejdet med planerne, og i efteråret 2023 blev de første konkrete spadestik så taget. En aftale med et firma, der har erfaringer med annoncering på de sociale medier blev indgået.

Film og foto er optaget, tekst er forfattet og planen lagt. Udover kampagner på de fire klubbers Facebook og Instagram profiler, så kører der en understøttende kampagne på forbundets Facebook og Instagram. Der er lavet plakater og flyers til kampagnen. Dette materiale skal ud og hænge og uddeles. SoMe alene er ikke nok.

Hvis du ikke har noteret dig disse kampanger, så er det nok fordi de er meget specifikt målrettet til udvalgte områder omkring klubberne og i forhold til målgruppens forældre. De kører i baggrunden og viser sig på målgruppens profiler, når de er på.

Målgruppen er piger og drenge i alderen 7 – 12 år. En målgruppe, som klubberne er enige i, og som der er planlagt efter.

Nu kører annoncerne, og data og tilmeldinger opsamles. De forskellige events (åbent hus) kommer, som perler på en snor efter denne plan:

 • Glostrup Cricket Club
  Søndag den 25. februar Kl. 12.00 – 14.00
  Søndervangsskolen, Florasvej 2, 2600 Glostrup
 • Svanholm   Cricket Club
  Lørdag den 2. marts Kl. 12.00 – 14.00
  Schneekloth hallen, Brøndby Møllevej 2, 2605 Brøndby
 • KB Cricket
  Søndag den 10. marts Kl. 14.30 – 16.30
  KB Hallerne. Pile Allé 14 , 2000 Frederiksberg, hal 3
 • AB Cricket
  Lørdag den 16. marts Kl. 14.00 – 16.00
  AB Hallen, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd

Klubberne forbereder netop nu, hvad der skal ske på dagen og ikke mindst hvad, der skal ske efter det åbne hus.

Vi håber, at andre klubber lader sig inspirere og rækker hånden op.

Back To Top