Referat af ekstraordinært rep-møde 2020

  • Skrevet af: Alex Olsen

Ikke den mest involverende måde af afholde repræsentantskabsmøde på.

I lyset af udfordringerne forårsaget af covid-19 pandemien, måtte bestyrelsen erkende at det ikke ville være muligt at afholde et fysisk repræsentantskabsmøde i 2020.

Derfor blev valget, at indkalde til et ekstraordinært rep-møde til afholdelse online via Teams. På dagsorden var de mest presserende emner, hvor bestyrelsen behøvede klubbernes godkendelse for at kunne operere videre med et mandat.

Det er også tydeligt, at når man afholder denne type møder online, ja så er der nogle nye der beder om ordet, og andre der normalt ville have bedt om ordet undlader. Netop derfor var dagsorden næsten renset for emner hvor det handler om debat. Dagsordenen var udtryk for et minimum i forhold til forbundets love.

Vi håber, at det vil være muligt at mødes til et fysisk ordinært rep-møde i 2021. Læs via nedenstående link referatet fra online mødet.

Bestyrelsen

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde online d. 01. december 2020

Back To Top