Privatlivspolitik for Dansk Cricket-Forbund

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Dansk Cricket-Forbund behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

I Dansk Cricket-Forbund er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Vi er: Dansk Cricket-Forbund

Adresse:
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby

CVR: 11 83 76 97
Tlf.: +45 4326 2710
Mail: dcf@cricket.dk
Web: cricket.dk

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Dansk Cricket-Forbund behandler persondata om den enkelte i forbindelse med behandlingen af medlemsregistrering, turneringssystem/livescore, ansatte, landsholdsspillere og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Som bruger af Dansk Cricket-Forbunds ydelser, kan vi indsamle følgende oplysninger, når relevant:

a) Følsomme personoplysninger: CPR-nummer herunder pas og sygesikringsbevis.
b) Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser (børneattest).
c) Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder.

KILDER

Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

a) En tidligere arbejdsgiver.
b) Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
c) Offentlige myndigheder.
d) Din klub.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Dansk Cricket-Forbund opbevarer og benytter kontaktoplysninger på foreningernes medlemmer til udvikling af forbundet, administration af aktiviteter, medlemshåndtering, opfyldelse af lovkrav, uddannelser, samlinger, camps, deltagelse i turneringer underlagt ICC (det internationale forbund) levering af varer, du har bestilt hos os, bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Dansk Cricket-Forbund benytter ikke oplysningerne til kommercielle aktiviteter og videregiver dem ikke til tredjemand uden forudgående og særskilt aftale.

Specificering for videreformidling af data til CricClubs:

Alle kampe i forbundets turneringer bliver registreret i CricClubs.  Data i den forbindelse videregives til CricClubs. Der er alene tale om videregivelse af Almindelige personoplysninger så som: Navn, køn, land og postnr., telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og portrætfoto.

Du kan tilgå databehandleraftale med CricClubs på forbundets hjemmeside.

NYHEDSBREV

Dansk Cricket-Forbunds nyhedsbrev udkommer på mail og handler primært om dansk og international cricket. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet på link nederst i mailen.

SAMTYKKE

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Som deltager i Dansk Cricket-Forbunds turneringer giver du automatisk samtykke til, at vi må offentliggøre billeder af dig eller dit barn i det omfang det er relevant i forbindelse med Dansk Cricket-Forbunds virke. Ved billeder af børn under 18 år, der kan betragtes som profilbilleder, indhentes eksplicit samtykke fra forældre.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til CricClubs i forbindelse med vores turneringssystem, hoteller i forbindelse med bookinger, flyselskaber i forbindelse med rejser og til ICC i forbindelse med deltagelse i ICC-turneringer.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Såfremt Dansk Cricket-Forbund videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer Dansk Cricket-Forbund, at dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med vores turneringssystem CricClubs og for landsholdsspillere i deltagelse i ICC-turneringer. Der videregives relevante dokumenter der kan sikre identifikation af deltagere og at disse lever op til krav for deltagelse i ICCs turneringer.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med Dansk Cricket-Forbunds services eller for at opfylde bogføringskrav. Adgang til disse data gives kun til personer hvor denne adgang er strengt nødvendigt.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte Dansk Cricket-Forbund på ovenstående kontaktoplysninger.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Dansk Cricket-Forbund på ovenstående e-mail.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Dansk Cricket-Forbund
Brøndby marts 2022

Back To Top