skip to Main Content

Orientering vedr. Kurt Østergaard, Fredericia Cricket Club

  • Skrevet af: Alex Olsen

Vi har i dag modtaget nedenstående orientering fra familien til deling på DCF’s hjemmeside og Facebook.

Kurt har været ude for en alvorlig ulykke:
Den 28/8 var Kurt ude for en soloulykke på sin cykel. Ingen ved præcist, hvad der er sket. Han har slået sit hoved voldsomt men der er ikke nogen ydre skader. Kurt var ved bevidsthed og ville rejse sig og gå hjem, men forbipasserende vurderede, at der skulle ringes 112. På skadestuen bliver han omtumlet og man scanner ham og kan se, at der er to mindre blødninger i hjernen. Han overføres herefter til Neurointensiv i Odense, hvor han lægges i kunstig koma for at forhindre udvikling af blødningerne samt afhjælpe trykket i hjernen.

Efter 2½ uge i koma og flere forsøg på udtrapning, dræn i hjernen mm., lykkedes det at trappe Kurt helt ud af sovemedicinen den 12/9. Han vågner imidlertid ikke og efter nogle dage, bliver vi orienteret om, at Kurt har væsentlige større skader i hjernen end først antaget og at han vil få væsentlige og varige mén – at han højst sandsynligt vil komme til at sidde i kørestol og være afhængig af hjælp til selv simple ting.

18/9 overføres Kurt til almindelig intensiv afd. I Kolding og samme dag vågner Kurt endelig.

Status nu:
Kurt er vågen og kan stort set trække vejret selv. Han trappes stille og rolig ud af respiratoren, som forventes at være væk inden for få dage. Han får stadig sondemad, da han ikke kan synke ordentligt endnu. Kurt kan i begrænset tid sidde i en stol/ kørestol og holde sit hoved selv. Han synes at kunne genkende os børn, børnebørn og Bente. Han vender hovedet efter lyde og vi kan fange hans opmærksomhed og fastholde denne i kortere tid, når vi kalder på ham.

Han kan ikke tale grundet respiratoren. I dag har vi imidlertid set ham bevæge munden, som ville han forsøge at tale. Han kan til tider kommunikere ved at nikke/ ryste på hovedet til meget konkrete spørgsmål. Han har bevidst blinket med det ene øje til sine børnebørn, smilet til os og løfter bedre og bedre sin venstre hånd/ arm.

Der er endnu intet overblik over hans skader. Fys. og ergoterapeut udreder og træner med ham dagligt.

Fremtiden:
Kurt vil nok forblive på intensiv i en god uges tid endnu. Herefter overflyttes han til neurologisk afdeling i Kolding, hvor man fortsætter udredningen af hans skader samt genoptræningen. Vi er stillet i udsigt, at han herefter vil blive visiteret til et genoptræningscenter og vi forventer, at han vil skulle bo der i en længere periode.
Tiden må vise, om Kurt kan komme hjem eller om fremtiden for ham bliver på et plejehjem. Vi er stillet det værste i udsigt, men der er er sket markante fremskridt efter han er vågnet, så vi vil bevare håbet om, at han bliver så selvhjulpen, at han kan klare sig i egen bolig med hjælp.

Forty XL og cricket generelt:
Da Kurt p.t. ikke kan varetage opgaven som Præsident og formentlig heller ikke vil komme til det igen, ønsker vi, at han løses fra posten med virkning fra weekendens generalforsamling. Vi anmoder om, at han slettes fra maillister og som kontaktperson på div. hjemmesider mm, idet vi ikke har overskud til videresende/ besvare henvendelser. [Der er givet besked til Forty herom].

Kommunikation omkring Kurt og besøg mm.
Vi anmoder om, at folk ikke kommenterer på eventuelle opslag eller selv poster opslag vedr. Kurt. Desværre er der flere personer tæt på os pårørende, som blev orienteret om ulykken via andres opslag på Facebook og det vil vi gerne undgå i fremtiden. Informationer omkring Kurt skal helst komme fra os børn, som har den daglige kontakt med sygehuset og er bedst orienteret. Ønsker man at sende hilsner til Kurt, ser vi gerne at dette sker enten via mail eller telefonisk kontakt til Line.

Der er åbent for besøg hos Kurt. Man bedes dog respektere hviletiden fra 12.00 til 14.00 samt have respekt for at Kurt er i en meget sårbar situation.

I er altid velkomne til at kontakte Line på 25 53 23 72 eller line.b.ostergaard@gmail.com

På børnenes vegne,
Line Østergaard”

/GV

Back To Top