Nyt fra DCF: Bestyrelsen holder flyttedag

  • Skrevet af: Alex Olsen

– fremover overlader Bestyrelsen den daglige drift til de ansatte

For 4 år siden startede Bestyrelsen det strategiarbejde, som blev lanceret på repræsentantskabsmødet i marts i år. En hjørnesten i den nye strategi er, at Bestyrelsen i langt højere grad skal væk fra de daglige operationelle opgaver og i stedet have fokus overordnet på mål, retning og visioner for dansk cricket.

Læs mere i Nyt fra DCF – Oktober 2016.

/GV

 

Back To Top