Nyt fra forbundet - november 2017

Nyt fra forbundet – november 2017

 • Skrevet af: Alex Olsen

Det er nogen tid siden sidste nyhedsbrev. Derfor får alle jer i klubberne og vores andre interessenter her en opdatering, inden juletravlheden for alvor omfavner os alle.

Der har været gang i mange forskellige aktiviteter hen over sommeren og ind i efteråret. I den mørke vintertid er der også mange ting som skal afsluttes og planlægges. Med dette nyhedsbrev belyser vi en række af de vigtigste elementer.

Hjemmeside og sociale medier

Mange har sikkert oplevet et helt nyt design og ændrede funktionaliteter i forhold til vores tidligere løsning. Vi håber at I alle vil øve jer lidt i at manøvrere rundt og hurtigt får det under huden. Blandt andet er der nu taget hensyn til mobile enheder til forskel fra tidligere.

Sociale medier fylder stadigt mere i hverdagen – ikke mindst for unge – og er blevet en afgørende del af vores kommunikation med hinanden. For unge mellem 13 og 23 år gælder det, at tre ud af fire dagligt bruger sociale medier som f.eks. Facebook og Instagram, og de unge oplever generelt, at det forventes af dem, at andre kan kontakte dem via sociale medier. Med baggrund i det har vi givet vores Facebook konti et opdatering. Tidligere blev alle artikler automatisk spejlet fra vores hjemmeside. Nu er der en tydelig forskel på hvad der bringes hvor.

Instagram er kommet til og vi håber på flere følgere i fremtiden ligesom vi vil opfordre jer alle til at tagge cricket-fotos på Instagram med #dkcricket. Gør I det, så bliver jeres fotos vist i bunden af startsiden på cricket.dk. Twitter fortsætter som hidtil med Paul Johnstone som vores mand.

Youtube er det seneste skud på stammen af medier, som vi forventer vil blive endnu mere anvendt. Også her vil vi bygge flere links fra cricket.dk for at opnå øget synlighed og synergieffekt.

Klubmodul

Klubmodul er delvist et nyt medie som vi i forbundet har valgt til at håndtere mere administrative opgaver. Dette vil vi rulle ud til klubberne over den kommende periode. Modulet indeholder forskellige elementer:

 • Medlemsstyring
 • Holdstyring
 • Mail & sms
 • Event/Begivenheder
 • Kalender
 • Regnskabssystem
 • Betalingsløsning
 • Hjemmesidedesign.

Anvendelsen vil være meget forskellig fra klub til klub. Nye klubber der endnu ikke har udviklet egne løsninger kan tage den fulde pakke. Andre klubber der allerede har diverse systemer kan vælge færre moduler.

Udover at Klubmodul vil hjælpe os alle med store og små daglige opgaver – så er det for klubberne helt uden omkostninger.

ICC WCL Div-4

Herrelandsholdet skal deltage i WCL Div-4, 50 overs kampe i perioden fra 26. april til 6. maj. Vi er netop nu ved at planlægge forberedelse og eventuelle opvarmningskampe. Turneringen skal i 2018 afvikles i Malaysia i lighed med 2012. Vi glæder os til at fortælle mere på cricket.dk når flere detaljer er på plads.

Vores landsholdstræner Jeremy Bray og hans assistent Frederik Klokker har allerede lagt mange planer og spillerne er godt i gang med at få deres fysik på plads, så de kan præstere ude i den fugtige varme.

ICC Nordic Conference

I uge 48 deltager vi i en ICC-konference sammen med vores nordiske venner fra Finland, Norge og Sverige. Konferencen afholdes i Brøndby i Idrættens Hus.

Mission, vision, strategi

Vores mission er at virke for cricketspillets fremme i Danmark. Uforandret siden DCF blev stiftet i 1953.

For at understøtte denne mission har vi siden 2016 arbejdet med en strategi der indeholder 4 ben:

 • Klubudvikling
 • Elite
 • Open cricket
 • DCF’s organisation

Strategien er i 2017 blevet forankret i DIF’s nye fordelingsnøgle, som altså nu er strategiforankret og ikke som tidligere aktivitetsbestemt. Hovedfokus i aftalen med DIF er klubudvikling og organisationsudvikling

I år har denne ændring ikke større indflydelse på vores årlige bidrag fra DIF. Fremadrettet vil en positiv eller negativ udvikling afspejle vores evne til at eksekvere på egen strategi. Det rummer gode muligheder men også en fornyet risiko. Derfor har medarbejdere og bestyrelse fælles fokus som top prioritet.

Masterklub

Klubudviklingsprojektet Masterklub bevæger sig nu ind i sit 4. år. Mange fokusområder har været bearbejdet mens alle tiltag og aktiviteter har det sigte at skabe fundament for mere ungdom og flere kampe i klubberne. Klubudviklingen fortsætter som et centralt element i forbundets fremtidige strategi.

Linket hér giver dig direkte adgang til alle nyhedsbreve og video klip m.m. produceret over de senest 3 år:

https://cricket.dk/klubber/projekter-og-koncepter/masterklub/

Spændende at læse de mange vinkler og historier som samlet set understreger prioriteringen af udvikling i klubberne.

Evalueringsmøde i Odense

Søndag den 12. november var klubberne inviteret til vores nyeste tradition. Bestyrelsen finder det meget værdifuldt under uformelle former at få klubberne i tale omkring aktuelle emner. Dejligt at se et fornuftigt fremmøde der vidner om et stort engagement og lyst til udvikling og kamp for dansk cricket.

Formand Umair Butt indledte mødet med at byde velkommen og præsentere Alex Olsen som stedfortrædende generalsekretær. Ligeledes informerede Umair forsamlingen at Kurt Østergaard fra Fredericia desværre var gået bort et par dage tidligere.

John Møller førte os sikkert gennem dagens program og sikrede en god balance mellem konstruktiv debat, meningsudveksling og fremdrift i dagsordenen.

 • Generel accept af de foreslåede ændringer af Turneringsreglementet (inkl. disciplinærreglementet) og Amatør- & Ordensreglementet. For enkelte af ændringsforslagene skal der ses nærmere på uønskede konsekvenser og for andre rettes til ift. klubbernes respons.
 • Generel melding fra klubberne til forbundet om ikke at iværksætte regler, der ikke kan håndhæves.
 • Generel melding fra klubberne til forbundet om at de gerne vil høres, men at forbundet også meget gerne skal udstikke retningen på flere punkter.
 • De nye spilleregler fra MCC taget til efterretning og accept af forbundets oplæg om at der i 2018 dispenseres fra reglen om batstørrelse og om at udvisning kun er muligt i kampe med neutrale dommere.
 • Tilgangen af nye ungdomsspillere er fortsat den væsentligste udfordring, men også forståelse for at det kan være nødvendigt at tage et kig på årsagerne hertil.
 • Der blev debatteret fordele og ulemper ved afviklingen af ungdomskampene i relation til udfordringer med udvikling og tiltrækningskraft. Forbundets udviklingskonsulenter og klubberne havde lejlighed til at udfordre hinanden med forslag og idéer.
 • Med et ønske om stabilitet lades strukturen i den ordinære turnering uændret i 2018.
 • Bestyrelsen må se nærmere på de forskelligartede ønsker klubberne havde til T20-turneringen i 2018.
 • Bestyrelsen må arbejde videre på initiativer, der belønner og tvinger klubberne til at have ungdomsarbejde.
 • Bestyrelsen må arbejde videre med et oplæg vedr. klubskifte. Men det er allerede nu sikkert at nye regler ikke bliver indført med virkning for sæson 2018.
 • Der var generelt stemning for åbenhed for beton-pitche.

Bestyrelsen vil frem til repræsentantskabsmødet d. 10. marts 2018 i Odense tilstræbe at efterkomme oplæg og ønsker bedst muligt.

Dansk Cricket-Forbund

Umair Butt
Formand

 

Back To Top