Nyhedsbrev sommeren 2022

  • Skrevet af: Alex Olsen

Nyhedsbrev og sommerhilsen til klubber og alle, der følger cricket i Danmark

Sæsonen 2022 er nu godt undervejs, og vi vil i dette nyhedsbrev dele en række informationer og fortællinger med jer.

Dette nyhedsbrev indeholder informationer om følgende emner:

CRICCLUBDOMMERUDVIKLINGENUDENDØRSTURNERINGEN 2022 OG LANDSHOLD – STRATEGI 2022 OG FREMADKVINDEAKTIVITETERSOMMERLEJR I NYKØBING MORSSKOLEOL – SKOLE CRICKET

Det første halvår af sæsonen er afviklet på fornuftig vis uden udfordringer af betydning. Vi er midt i en meget travl sæson, hvor en række aktiviteter er presset sammen i juni, juli og august måned. I de enkelte afsnit vil vi berøre disse aktiviteter.

I bestræbelserne på at øge informationen til klubberne og skabe mere løbende dialog, har vi allerede afholdt det første ”Åben Mikrofon” møde på Teams. Tak til dem, der deltog i dette første møde. Dette initiativ vil blive gentaget efter sommeren.

CRICCLUB

Vi har nu lanceret vores nye score og turneringssystem – succesfuldt vil vi tillade os at sige. Lidt børnesygdomme som forventet, men de fleste klubber har været oppe at køre omgående. Der bliver stadig oprettet profiler på spillere, der allerede er i systemet. Det giver unødigt arbejde med at ”merge” profiler bagefter. Vi vil gerne opfordre til, at man er grundig her, således vi ikke skal fortsætte med dette arbejde.

Foran os er forbedringer i modulet for dommerne og andre funktioner.

DOMMERUDVIKLINGEN

I forrige nyhedsbrev redegjorde vi for de tiltag, der er blevet taget på dommerfronten. Flere dommere er nu mere aktive med at informere efter kampen til forbundet. Ligeledes ser vi en markant stigning på ordinære indberetninger.

Det betyder, at der er givet en række advarsler og karantæner. I alle tilfælde drejer det sig om disciplinære sager. Nogle er irriterede over dette og mener, der burde være en bagatel grænse. Til det er der at sige: At dommerne dømmer efter lovene og turneringsreglementet. Og her er tydelige retningslinjer i vores turneringsreglement. Intet af dette er nyt, men det er glædeligt, at flere dommere har taget ansvaret på sig og nu dømmer efter disse reglementer og love.

Vi ser også en række information og indberetninger på faciliteter og beklædning.

Når det gælder beklædning, så ser vi mange varianter på overtrædelserne. Lad os her nævne nogle eksempler:

Hvide skinner, samme hold optræder i mange forskellige bukser, overtrækstrøjer uden nr./navn og radikalt anderledes end resten af beklædningen. Hjelme og caps i forskellige farver, poloer med og uden reklamer hos samme hold. Ja listen er lang.

Når det gælder faciliteter, så er det bla.: Ingen sightscreens eller utilstrækkelig kvalitet. Ingen læ/overdækning til skriver og spillere, ingen adgang til toilet og omklædning. Ingen adgang til vand. Pitche af ringe kvalitet for ikke at tale om forårets svøbe på visse baner hvor fugleklatterne fylder meget mere end de burde.

Tak til de dommere der tager opgaven på sig og håndterer disse forhold og informerer til forbundet, således vi kan tage dialogen videre med klubberne.

Fra forrige nyhedsbrev vil vi gerne gentage:

Dommerne og klubberne har modtaget mail omkring denne forvandlingsproces, og vi opfordrer alle til at bakke op. Klubledere, trænere og spillere har et medansvar for at dommerne føler sig tilpas og har lyst til at udøve deres dommergerning. For uden dem kan vi ikke afvikle kampe!

 Lad os gøre sporten til en fair sport og spil efter:

 Disse værdier er vores sports helt særlige kendetegn – hjælp os med at bevare dem og forstærke kendskabet.

UDENDØRSTURNERINGEN 2022 OG LANDSHOLD

Udover at vi nu er gået live med det nye livescore og turneringssystem, så er Elitedivisionens grundspil afviklet.

Resultatet af den indledende runde er at: KB, Svanholm, Skanderborg og Ishøj mødes i et dobbelt slutspil for at fordele medaljerne mellem sig. Kampprogram er tilgængeligt i vores turneringssystem.

Albertslund, Herning, Soraner og Glostrup spiller ligeledes dobbelt slutspil runde om at undgå sidste pladsen, der betyder nedrykning til 1. division. Her er kampprogram ligeledes tilgængeligt i vores turneringssystem.

T20 turneringen serie 1 er afsluttet med et fantastisk arrangement i Esbjerg. Svanholm forsvarede sit danmarksmesterskab efter en finale sejr over Skanderborg. Sølv gik til Skanderborg og bronze til KB, mens Glostrup fik en 4. plads. Danmarksmesterskabet til Svanholm betyder, at de har kvalificeret sig til ECL 2023.

En stor tak til Esbjerg Cricket Club for at stille anlæg til rådighed og for at levere et fantastisk arrangement. Ligeledes tak til dommerne og andre frivillige, der var med til at gøre dagene så vellykkede.

Landsholdet har spillet en række T20 kampe mod Finland på Svanholm Park i maj måned. Det var værdifuld træning for begge lande. Desværre tabte vi en af de 3 T20I kampe. Det påvirker vores ICC ranking negativt, når vi taber kampe til hold, der er rangeret under os.

Vi er netop nu kommet hjem fra et vellykket ICC Men’s 2024 T20 World Cup Sub Regional Europe C Qualifier i Belgien, hvor vi vandt finalen og kvalificerede os videre til den europæiske finale.

Vi henviser til yderligere information her: https://cricket.dk/overlegen-vinder-i-belgien/

Næste opgave for herrelandsholdet er ICC WCCL i Canada. Vi henviser til yderligere information her:

https://cricket.dk/herrelandsholdet-til-canada/

Med som assist coach til Keith i Canada er Paul Hutchison, der også deltog i Belgien.

På grund af det omfattende program på herre senior siden, har Frederik og Keith ikke mulighed for, at være med vores U19 drenge. Derfor er Carsten Martensen tour manager og Malachy Loye indkaldt som coach. Malachy er fundet i Keiths netværk. Han vil være i Danmark allerede i weekenden den 15 – 17 juli til en samling med drengene.

For senior herrerne er der netop nu en kort pause i aktiviteterne, inden forberedelserne genoptages til de tilbageværende landsholdsaktiviteter i 2022:

  1. juli – 7. august. ICC WCCL Canada.
  2. juli – 22. juli. U19 er i Holland på opvarmningstur.
  3. august – 12. august. U19 deltager i ICC turnering på Guernsey
  4. september – 23. september. Indledende pulje i ECC (Udviklingshold)
  5. oktober – 14. oktober. Finale uge i ECC (hvis vi kvalificerer os fra ovenstående)
  6. november – 14. december. ICC WCCL Malaysia via Perth/Dubai

Der er fortsat et omfattende program i resten af 2022. Særligt turene til Canada og Malaysia har stor betydning for vores fremtidige skæbne i ICC’s 50-overs programmet.

STRATEGI 2022 OG FREMAD

Siden sidste nyhedsbrev og opdatering har aktiviteterne været fokuseret på klubbesøg, og i de samtaler har der været fokus på klubbernes individuelle forhold og muligheder. Hvad er der behov for hjælp til, og hvilke barrierer, der skal håndteres.

Vi har gennemført klubbesøg med 11 klubber på nuværende tidspunkt. De resterende klubber forventes besøgt i august og september måned.

Alle de besøgte klubber har stor lyst til at være med til at øge antallet af medlemmer – særligt omkring ungdom og kvinder.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de besøgte klubber for deres positive modtagelse og ikke mindst deres lyst til at bidrage til cricketsportens fortsatte relevans.

Vi vil gerne i denne forbindelse henlede opmærksomheden til cricket klubberne Fredensborg CC og Roskilde CC, for deres store fokus på ungdomsarbejde. Ligeledes er begge klubber meget aktive på de sociale medier. Det hjælper dem med at udbrede kendskabet til deres klubber i lokalområdet. Det giver point hos forældre, og i det lokale politiske miljø. Vi vil opfordre andre klubber til at følge disse klubber og overveje, hvordan de kan bruge deres indsats til inspiration til at forberede deres kommunikation i lokalområdet.

KVINDEAKTIVITETER

Vi har nu etableret en kvinde komite, hvor vi i august har det første formelle møde. Det er vores forhåbning, at vi i den dialog bliver dygtigere og får skabt et større ejerskab for udbredelsen af vores sport iblandt kvinder.

Der er ligeledes planlagt en række aktiviteter i sensommeren for de kvinder, der allerede er i sporten.

I anden halvår er aftalt en række rekrutteringsaktiviteter og events i samarbejde med klubberne for at tiltrække nye kvinder til sporten.

SOMMERLEJR I NYKØBING MORS

Nu lykkedes det endeligt at gennemføre vores planlagte Sommerlejr på Mors – via dette link kan du læse en længere beretning fra dagene.

Der skal lyde en meget stor tak til Nykøbing Mors Cricket Club for deres fantastiske indsats. Det var nogle uforglemmelige dage for børnene. På cricket anlægget og ikke mindst på vandrehjemmet. Den smukke beliggenhed ud til Limfjorden og i baghaven på cricketbanen er perfekt på alle parametre.

SKOLEOL

Forbundet har deltaget som en ”opvisningssport” i forbindelse med det netop afholdte SKOLEOL i Billund.

https://skoleol.dk/

Det er meget sandsynligt, at cricket vil være på programmet i 2023. Netop nu er vi i dialog med en række klubber om deres rolle for at kunne levere på denne ambition.

SKOLE CRICKET

Vi har gennemført en række lærerkurser i det første halvår, og der er allerede planlagt yderligere for resten af året. Der har særligt været stor aktivitet i det nordjyske og i en række tilfælde i samarbejde med Aalborg Cricket Club. Aalborg har sat sig for at genetablere en stærk ungdomsafdeling og i samarbejde med og støtte fra forbundet er dette arbejde allerede i gang.

Vi vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at ønske alle en fortsat god sommer, og vi glæder os til den resterende del af cricket sæson.

Med venlig hilsen

Dansk Cricket-Forbund

Juli 2022

Back To Top