Nyhedsbrev april 2022

  • Skrevet af: Alex Olsen

Nyhedsbrev og påskehilsen til klubber og alle der følger cricket i Danmark

Inden sæsonen 2022 indledes, vil vi gerne dele en række informationer og fortællinger med jer alle.

Dette nyhedsbrev indeholder noget om:

CRICKCLUB – DOMMERUDVIKLINGEN – INDENDØRSTURNERINGEN 2022 – UDENDØRSTURNERINGEN 2022 OG LANDSHOLD – STRATEGI 2022 OG FREMAD – KURSER I DCF – KVINDEAKTIVITETER – UNGDOM I VEST & SOMMERLEJR I NYKØBING MORS – OPFØLGNING FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022 I KOLDING.

De første par kampe har været afviklet for nogle klubber, og nogle klubber og spillere er i gang med de sidste forberedelser til turneringen. I de seneste to sæsoner har Covid-19 i større eller mindre grad påvirket sporten, klubberne og spillerne. Det er derfor glædeligt, at vi nu forhåbentligt kan gå en normal sæson i møde, hvor fokus igen er på spillet på banerne. Udenfor banerne bliver det dog også en travl og vigtig sæson, da vi alle må hjælpe hinanden med at genvinde navnlig de ungdomsspillere, som vi har mistet i flere klubber.

CRICCLUB

I har oplevet, at der har været heftig aktivitet i forbundet omkring vores nye livescore og turneringssystem, CricClub. Der er blevet forberedt med en masse træning af alle involverede parter. I processen har leverandøren foretaget ændringer og forbedringer. Spillerprofiler er blevet oprettet, og vi er i store træk klar til at gå live. I den perfekte verden sker det uden problemer, men alle der har været involveret i lancering af nyt it ved at det sjældent holder.

DOMMERUDVIKLINGEN

Vi har siden dommerkursuset i efteråret i Aarhus haft besøg af topdommer Paul Baldwin fra ECB.

Paul gennemførte det aftalte program, og vi er meget forhåbningsfulde om, at dommerne tager læringen til sig og agerer derefter. Vi anerkender, at mange års manglende udvikling på dommerfronten har en pris. Og den er bl.a. at dommerne har måtte agere efter egen bedst evne. Det ændrer vi nu, og dommergerningen bliver prioriteret.

Det er planen, at Paul Baldwin returnerer til DK, når hans tætpakkede sæson i England er afsluttet omkring oktober.

Dommerne og klubberne har modtaget mail omkring denne forvandlingsproces, og vi opfordrer alle til at bakke op. Klubledere, trænere og spillere har et medansvar for at dommerne føler sig tilpas og har lyst til at udøve deres dommergerning. For uden dem kan vi ikke afvikle kampe!

Lad os gøre sporten til en fair sport og spil efter:

Disse værdier er vores sports helt særlige kendetegn – hjælp os med at bevare dem og forstærke kendskabet.

INDENDØRSTURNERINGEN 2022

Endeligt og heldigvis lykkedes det at få afviklet indendørsturneringen. I vest var der en række aflysninger og ingen beretninger herfra, men i øst blev det fulde program gennemført, og på nedenstående link kan I læse beretningerne og se en masse gode foto.

Inde ungdoms DM

Indendørs herre senior SM

UDENDØRSTURNERINGEN 2022 OG LANDSHOLD

Udover nyt livescore og turneringssystem, så er turneringsstrukturen i elitedivisionen ændret. Der spilles nu en indledende enkelt runde. Herefter skal top-4 spille slutspil i en dobbelt turnering om medaljerne, mens de nederste 4 hold spiller slutspil om at undgå sidste pladsen, der betyder nedrykning til 1. division.

T20-serie 1 er nu en landsdækkende begivenhed. 2 puljer med 4 hold i hver, hvoraf 2 fra hver pulje kvalificerer sig til DM-finalerne i Esbjerg lørdag den 18. juni og søndag den 19. juni. Vi glæder os til Esbjergs værtsskab, og vi kan ligeledes oplyse, at vi forventer, at vores kompetente streaming ansvarlige sender fra finalerne.

Turneringen er igen i år planlagt med hensyn til landsholdets aktiviteter:

  • 5-8. maj – T20 Nordic cup i Danmark
  • 26 maj – DCF T20 kampe i Danmark
  • 26 juni – 5. juli ICC-T20 qualifier i Belgien
  • 16-17. juli – DCF’s 2 hold 50overs på græs på Svanholm Park
  • ca. 20 juli – 7. aug.  – ICC WCCL Canada via Holland.
  • 19-23. sep. – Indledende pulje i ECC (Udviklingshold).
  • 10-14. okt. – Finale uge i ECC (hvis vi kvalificerer os fra ovenstående)
  • 26 nov. – 14. dec. – ICC WCCL Malaysia via Perth/Dubai

Det er et ganske omfattende program i 2022. Særligt turene til Canada og Malaysia har stor betydning for vores fremtidige skæbne i ICCs 50-overs programmet.

Som det nok er de fleste bekendt, så har der siden september 2021 været en uoverensstemmelse mellem forbundet og en række landsholdsspillere. Bestyrelsen har efterfølgende tildelt en række advarsler til de involverede spillere. Enkelte af spillerne ankede disse advarsler til Amatør- og Ordensudvalget, der dog ikke gav dem medhold. Kendelsen fra A&O kan læses under afsnittet kendelser på forbundets hjemmeside.

Som en udløber af denne ulykkelige konflikt, har forbundet udarbejdet en håndbog, der beskriver rammerne for landsholdet i 2022. Der har netop været et møde med spillerne, og hvor der var meget fin tilslutning, og hvor netop disse rammer blev gennemgået og drøftet med spillerne. Der var en række valide kommentarer, der førte til justeringer og tydeliggørelse. Tak til spillerne for deres konstruktive deltagelse.

Forbundet er indstillet på at få begravet stridsøksen, og at vi nu kan se fremad og levere flotte resultater til Danmark. Spillerne har talentet og potentialet til at vise, at resultatet i Spanien var en enlig svale.

Til dem, der gerne vil vide mere om disse rammer, så kan håndbogen, der beskriver disse læses her:

Håndbog for herrelandsholdet 2022

STRATEGI 2022 OG FREMAD

På repræsentantskabsmødet i marts gav formanden denne information omkring strategi.

Det økonomiske bidrag fra DIF er sammensat af en grundstøtte og en strategistøtte. Udbetalingen af sidstnævnte sker efter løbende vurdering af de individuelle strategiske indsatser, som vi har planlagt, og om vi når, de mål vi har sat os på de udvalgte fokusområder.

 Vi har i 2021 afsluttet vores første 4-årige strategi-cyklus med DIF. Hen over hele 2021 har vi arbejdet med at få den nye strategi fastlagt og få DIF engageret heri. Vi vil senere i dag præsentere fokusområderne i den nye 4-årige strategi.

 Set fra DIFs side er et af formålene med dette strategifokus at yde sparring og økonomi til de tiltag, der efter DIF´s opfattelse understøtter deres politiske program – og dermed samlet set sikrer den fortsatte økonomiske støtte fra folketinget til idrætten.

 I den forbindelse har vi desværre oplevet, at DIF har reduceret vores og en del andres – især mindre forbunds – strategistøtte med ca. kr. 250.000 årligt over de næste 4 år. Vi har naturligvis argumenteret for at ændre denne bevilling, og det lykkedes os at få den forbedret med kr. 50.000

 Bestyrelsen har valgt at fastholde vores strategiske fokus og indsatser:  VÆKST – KLUBUDVIKLING OG SAMARBEJDER

Efterfølgende gav Carsten Martensen en overordnet indføring i de overordnede visioner og strategien.

Det, der kommer til at ske nu, er, at klubberne inviteres til dialog. Hvad går strategien ud på, og hvad betyder det for din klub? Uden klubbernes medvirken kan vi ikke levere på denne strategi. Vi vil derfor de kommende uger kontakte jer direkte for at sætte denne dialog i kalenderen.

KURSER I DCF

Vi har i marts afholdt vores eget Level 1 trænerkursus. Det var så 3. gang dette blev gennemført siden vi afholdt det første i begyndelsen af 2020. Der har været 42 personer igennem forløbet. Netop nu er vi ved at designe vores Level 2 kursus, hvor der vil der være meget fokus på teknik og cricket specifikke kompetencer. Men mere om dette, når kurset er færdigt, og vi er klar til at invitere til det.

Som tidligere nævnt afholdte vi et dommerkursus i vest i oktober 2021. Dette kursus var baseret på ECBs Stage 1 & Stage 2. Vi påtænker at gentage dette i øst i sidste kvartal i 2022.

KVINDEAKTIVITETER

Vi har planlagt en række aktiviteter for de kvinder, der allerede er i sporten. Der er allerede afholdt nogle samlinger, og der er lagt yderligere en række dage i kalenderen. Disse aktiviteter afholdes på skift i øst og vest.

Der bliver sideløbende igangsat en række rekrutteringsaktiviteter og events for at tiltrække en masse nye kvinder til sporten.

UNGDOM I VEST & SOMMERLEJR I NYKØBING MORS

Der er kalendersat en række samlinger for ungdom i vest. Der er en række klubber, der her et antal ungdomsspillere i gang, men desværre er antallet for lavt så indsatsen for at rekrutteres skal øges. Samtidig er det meget vigtigt, at de klubber, der allerede har ungdomsspillere, støtter udviklingen i de andre klubber ved at deltage ved de arrangementer, der indbydes til.

Forbundet ser på en mulighed for fælles øst/vest arrangementer i U13 aldersgruppen hen over sæsonen.

Alle klubber har modtaget invitation til sommerlejr i Nykøbing Mors. Denne lejr er målrettet deltagere mellem 11 og 13 år både drenge og piger. Invitationen har været ude et stykke tid, og der er udsendt en ”reminder” med hensyn til deadline for tilmelding.

Til de klubber, der har ungdom i den aldersgruppe (piger og drenge), vil vi gerne opfordre jer til at melde jer til NU!

OPFØLGNING FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2022 I KOLDING

Referat fra repræsentantskabsmødet kan læses på dette link: Repræsentantskabsmøde 2022

Et par andre emner informeres der om her:

Udligningspuljen 2022

På mødet var der forslag fra Ishøj/Svanholm om at forbundet bidrog med midler til udligningspuljen. Udligningspuljen er en beregningsmodel, der fordeler omkostningerne i de landsdækkende rækker i den ordinære turnering.

Forbundet har accepteret at bidrage til puljerne med 3 x 15.000 kr. i 2022. Der er ingen lovning for om det samme bidrag vil blive tildelt fremadrettet. Bestyrelsen vil have dette med i baghovedet, når budgettet for 2023 planlægges senere i år.

Omkostninger i forbindelse med udrulningen af CricClub.

Forbundet har i lyset af, at alle kampe nu skal føres i dette nye system, besluttet, at alle klubber med et eller flere ungdomshold i U18 – U15 – U13 – U11 vil modtage et bidrag på 4.000 kr. til indkøb af en Notebook til at føre regnskab på. Ligeledes gælder dette klubber, som ikke har ungdomshold pt, men har kvindehold.

Klubberne skal intet foretage sig. Kontoret vil sørge for det fornødne.

Vi vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at ønske alle en god sommer, og vi glæder os til endnu en spændende cricket sæson.

Med venlig hilsen

Dansk Cricket-Forbund

Back To Top