Nye 2018 udfordringer for børn 2

Nye 2018 udfordringer for børn

  • Skrevet af: Thomas Ren Kronby

Klubber med ungdomscricket har i en årrække arbejdet målrettet mod at løse kendte problemstillinger. Nu i 2018 har klubberne bag Masterklub-netværket vist hvordan trænerteams, styrket klubledelse og de rette aktiviteter fastholder børn. De nye udfordringer for at styrke fastholdelsen af børn og unge i cricket drejer sig i større grad om modernisering af både kampe og træning.

Siden 2015 har klubber været samlet i et landsnetværk af først 6 udvalgte klubber for at styrke ungdomscricket. Sidenhen har netværket i 2017 og 2018 også haft 4-5 andre partnerklubber, som regionalt har indgået i lejr/træner samarbejder med fokus på god træning og opbygning af trænerteams. Disse teams har bevist at både forældre og unge kan hjælpe som holdledere eller udvikle sig til hjælpetrænere helt konkret.

Herning CC har over 3 år forsøgt sig – og i 2018 viser de stolt klubben frem

Find de rigtige folk i din egen klub

I tilbageblik ser ECV formand, Jakob Rubin, at klubbens trænerteam efter et par år tilbyder børnene variation i træningen, og kan tilbyde både cricket erfaring og øget trivsel via sociale oplevelser. ”Det gode team for os indeholder en ung, en god spiller og en forælder”, forklarer Hr Rubin. Teamet får støtte 2 gange om året fra klubbestyrelsen med at dele deres udfordringer, så deres træner ikke står alene for længe uden en fælles handleplan. Rubin sammenfatter: ”Masterklub har i 2016-2018 også fokuseret på kommunikation, og vi sætter derfor i vores årshjul at evaluere med trænerteamet 2 gange årligt. Der skal også i fremtiden være service fra forbundet på træningens kvalitet – for ellers kan den daglige træning ikke blive bedre på landsplan.

Husum CCs Jörg Krüger vurderer også, at indsatsen på fastholdelse bør være baseret på, at få løftet kvaliteten i klubbernes træning. Hans klub er synligt blevet sundere over de sidste par år ved, at bruge flere hjælpere i den daglig træning. I dag løfter forældre flere opgaver med kørsel til og fra træning af andres børn, hjælp til kampe og i klubhus. Trænerteamet består i 2018 både af en kvindetræner, og unge assistenter hos de yngste og erfarne seniorer som indkaldes.

Foto: L Hemmet

Udfordringerne kan blive bedre klubtræning eller modernisering af cricketkampe for danske børn

I klubben Svanholm CC i Brøndby har de fastholdt fokus på ungdomstræningen, som de i store træk altid har prioriteret højt. Deres hovedadministrator og ildsjæl, Søren Nissen, erkender at cricket som helhed i Danmark ikke har vægtet klubtræningen som en nøgle til fastholdelse. Derfor bliver løsningen til mere ungdomscricket, at klubber og forbund fokuserer på det rette problem. Søren præciserer: ”Jeg tror mere på der er mangler i klubbernes træning end det er kampenes kvalitet, som er skyld i at fastholdelse er det alvorligste problem for ungdom i årene fremover efter Masterklub indsatserne.”

Umair Butt, formand i Dansk Cricket-Forbund mener at klubberne i længere tid har fokuseret på baner og faciliteter. Men han støtter op om de klubber som mener at klubbernes træning skal have et kvalitetsløft som en del af klubudvikling på landsplan. Umair uddyber: ”Før ville klubber have hjælp til at uddanne den ene træner, men nu hører jeg fra flere klubber som søger et løft af nuværende trænere i klubben. Vi må have fokus på den gode træning for at fastholde børn, som skal gå hjem ”sultne efter mere” og glæde sig til næste gang.”

Efter Masterklub-netværket er lukket ned i november 2018, så vil formanden for cricketforbundet gerne i dialog med klubformænd som vil fastholde deres ungdomsspillere. De kan få en ”gulerod”, hvor de kan komme på ture eller lejre, som bygger på frivillige kræfter i klubben. Formanden har derfor en drøm om at forbundet og klubber kunne arbejde sammen om ideen ”Skaf 3 nye forældre og få en tur med holdet”. Hvordan vi gør i praksis, må vi tale om. Men det er tydeligt at børnene kobles bedre til klubben og deres medspillere gennem gode fællesskabsoplevelser.

Back To Top