Mini-DM: Over 150 deltagere og ledere kæmpede for at blive enige i regnvejret

Mini-DM: Over 150 deltagere og ledere kæmpede for at blive enige i regnvejret

  • Skrevet af: Alex Olsen
Fredericias ti frivillige stod bi i både køkkenregionerne og på banen.

Mini-DM 2017 i Fredericia blev påvirket af nye hold, utilfredshed over et nyt forsøg med diplomer, og trænere som skulle blive enige om at gennemføre kampe trods vejret.

Stævnet startede ellers med velkomst, gennemgang af kampregler og banefordeling. De i alt 11 hold blev placeret i to grupper. Efter at de første kampe var gået i gang ankom den store bus med hjælpere og over 40 spillere fra Sjælland. Dette gjorde at dagens turneringsleder Carsten Martensen kunne fordele neutrale dommere på 4 baner ud af 5 aktive.

Dommerbordet fik hjælp af de unge fra Glostrup her på billedet samt Kertemindes frivillige Duncan Soine og Andreas Rasmussen.

Et meget glædeligt nyt indslag var den mobiliserede forældreopbakning hos flere klubber: Sønderborg, Esbjerg, Fredericia, Køge, Glostrup, Albertslund og Husum.

Vejret påvirkede kampgejsten

Forbundets program og tidsplan nåede at afvikle 2 runder af 5 kampe i regnvejr før frokost. Derpå meldte flere trænere at de ikke ønskede at spille i regnvejr hele dagen. Regnen gjorde det svært for dem at holde motivationen høj. Nogle klubtrænere ønskede at stoppe turneringen for at undgå at våde børn blev syge. Andre argumenterede for at kunne vende hjem med glade børn før de blev trætte og alt for kolde. Atter andre ville vinde for en hver pris, uanset vejret.

Pause i stævnet

Da frokostpausen var slut kom der alligevel en masse glade børn ud til kamp i regnvejret. Efter kamp nr. 3 for alle hold, ønskede Esbjerg, Fredericia og Husum at afslutte stævnet. En fornuftig beslutning som betød at de sidste kampe skulle fordeles på ny. Efter et øjebliks forvirring, og samråd mellem klubtrænerne afsluttede to klubber deres kampe med tidlig overrækkelse af deltager-diplomer.

Den sidste del af Mini-DM blev dramatisk, da nogle klubber gjorde indsigelse mod at der ikke i 2017 var deltager-medaljer, men kun medaljer til vinderholdene i hver gruppe. Forbundets ungdomsleder, Thomas Ren Kronby fortæller: ”Vi oplevede at nogle klubber stadig vil have medaljer for at gennemføre. Mens vi i år havde inddelt holdene i to grupper for at finde gruppevindere, og vi forsøgte at lave fælles afslutning med håndtryk og overrækkelse af beviser til alle børnene. Så de kunne tage en god historie med hjem til deres forældre.”

Det var ikke alle klubber enige i var godt for børnene. Kritikken på afslutningen af denne regnfulde dag er fortsat i weekenden på Facebook. Dette lytter forbundet til og særligt den ansvarlige Thomas Ren Kronby har set, at 2-3 af deltagerklubberne vil have medaljer for deltagelse.

Vinderholdene fra de to grupper – Albertslund og Svanholm – oplevede svære forhold at spille cricket under. Og mange gribere blev tabt på grund af våde bolde. Men at der blev afviklet 22 turneringskampe og 3 aflysninger skyldes jo i første omgang at vi i cricket-Danmark har børn, som rigtig gerne vil spille cricket – også for enhver pris.

Back To Top