Mindeord Kurt Østergaard

Kurt Østergaard er død

  • Skrevet af: Alex Olsen

En sand ildsjæl har mistet sit sidste gærde

Det er med stort vemod, at DCF fra familien har modtaget meddelelse om, at Kurt Østergaard er død torsdag den 9. november 2017.

Familien har tidligere oplyst, at Kurt den 28. august 2017 væltede på cykel og pådrog sig kraniebrud og hjerneblødninger, som bevirkede, at han blev lagt i kunstig koma.

Mirakuløst var Kurt kommet sig godt efter uheldet, og den 8. november var han optimistisk vendt hjem fra genoptræningscentret og klar til at tage hul på en ny fase i sit liv.

Dagen efter gav hans hjerte desværre op.

DCF havde gennem en menneskealder glæde af Kurts engagement og indsats.

Bla. Husker mange sikkert Kurt fra sommerlejrene i Nykøbing Mors hvor han var en central figur.

I 1990 blev Kurt medlem af forbundets ungdomsudvalg, hvor han var medlem indtil han i 1999 blev breddeleder og samtidig trådte ind i forbundets bestyrelse. I 2013 havde han sit sidste år i bestyrelsen hvorefter han trak sig.

Vi husker Kurt, som en mand hvor ungdomsarbejdet lå hans hjerte nær, ligesom han i en periode også var involveret i kvindearbejdet. Man kunne altid regne med Kurt når der skulle sættes stævner op, og han var aldrig bange for at gå forrest med at løse de praktiske opgaver.

Udover sit engagement i forbundet, var Kurt gennem nogle år DCF’s repræsentant i DIF’s amtsudvalg i Vejle Amt.

Cricket Danmark kunne også altid regne med Kurt, når der skulle afvikles Mini-DM på Fredericias bane. Her var Kurt medvirkende til at man altid følte sig velkommen.

Dem der haft fornøjelsen af at spille mod Kurt, kan sikkert nikke genkendende til hans rutinerede indsats oppe bag pindene som keeper, hvor selv en bold i hovedet i ny og næ ikke slog ham ud. Ved gærdet var han ofte en solid skanse for Fredericia, og forærede sjældent sit gærde væk.

Kurts bundsolide og hyggelige jyske gemyt og hans uselviske indsats vil blive savnet også uden for Fredericias volde.

Vores tanker går til Kurts familie og hans nære.

Begravelsen finder sted fra Christianskirken i Fredericia, den 18. nov. kl. 11.00.

Æret være hans minde.

På DCF’s vegne

Alex Olsen

Back To Top