Dansk Cricket-Forbund ønsker på ingen måde at match-fixing er en del af vores sport. Det er ødelæggende og modstridende alt hvad vi og cricketsporten indeholder. Derfor har vi et tæt samarbejde med Anti-Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idræts Forbund (DIF) om at bekæmpe match-fixing. Desværre er det der ude, sandsynligvis også i Danmark, eller i hvert fald tæt på os.

I Danmark har ADD og DIF udarbejdet en stærk platform til at håndtere mistanke om match-fixing og konkrete henvendelser om match-fixing.

Danmark tilsluttede sig i 2014 Europarådets konvention vedrørende manipulation af idrætskonkurrencer, der har til formål at bekæmpe snyd i idrætten i form af manipulation af idrætskonkurrencer, og som forpligter de tilsluttede lande til at identificere en national platform.

Den nationale platform for koordinering af bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer, i daglig tale Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, blev etableret i 2016 med deltagelse af en række forskellige nationale organisationer, der repræsenterer myndigheder, idrætten og spillemarkedet.

Anti Doping Danmark (ADD) har siden 2016 varetaget funktionen som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing i henhold til Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten.
For at sikre den bedst mulige håndtering af potentielle sager henvises alle henvendelser til Anti-Doping Danmarks Hotline, der kan kontakte via forskellige indgange, som kan findes her under.

Ved du noget – så sig noget!

Indberetning online

ADD varetager som en del af sekretariatsfunktionen for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing den nationale hotline, hvor alle kan indberette viden eller mistanke om matchfixing og anden uetisk adfærd.

Det er muligt at indberette via:

  • En online indberetningsformular tryk her
  • En app (hent til Android i Google Play eller iOS i App Store)
  • En telefonlinje med telefonnummer +45 70 70 70 94

Alle indberetningkanaler er underlagt et højt sikkerhedsniveau, og det er muligt at være anonym, hvis man ønsker det.

ADD håndterer alle indberetninger ved at validere oplysningerne, hvorefter de bliver vurderet. På baggrund af bl.a. informationer fra indberetninger, videregiver ADD sager og information til de relevante myndigheder eller organisationer i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

ADD modtager også indberetninger fra andre organisationer, samarbejder internationalt og har formelle samarbejdsaftaler, der bl.a. inkluderer udveksling af relevante informationer. Primo 2018 har ADD formelle samarbejdsaftaler med Rigspolitiet, Spillemyndigheden, SKAT samt et privat spilleselskab.

Indberetning direkte til Dansk Cricket-Forbund

Ønsker du at indberette en sag til DCF frem for direkte til ADD er du også velkommen til det. Det kan ske på telefon via nummeret 22982061 eller mail: dcf@cricket.dk

Hvorfor direkte til DCF

Det kan for nogen være mere trygt at have personligt kontakt fremfor en online indberetning. Det vil vi naturligvis gerne hjælpe med i DCF, så du er altid velkommen til at tage personlig kontakt til os, så vil vi rådgive dig bedst muligt i forhold til forsat færd.

Uden for Danmarks grænser, hvad gør du så?

Deltager du i events uden for Danmarks grænser er du underlagt de nationale regler der gælder i det pågældende land. Det betyder at oplever du mistænksom adfærd eller bliver bekendt med mulig matchfixing skal du kontakt de nationale myndigheder i det pågældende land. Det er ikke alle lande, der har et så veludviklet system som i Danmark, derfor anbefaler vi altid at du benytter ICCs Integrity app til at indberette alle former for mistænksom adfærd i forbindelse med cricketkampe uden for Danmarks grænser.

Appen kan downloades der hvor du downloader dine apps! Det er også muligt at komme i kontakt med ICC online eller pr. telefon – alt denne information kan findes her

Back To Top