Landsdækkende turneringer synlige for 2018

  • Skrevet af: Thomas Ren Kronby

Til alle klubber – og klubkontakter bedes videresende til relevante personer i dens medlemskreds.

Turneringsudvalget har allerede udarbejdet udkast til de landsdækkende rækker, samt T20 Serie 1 – disse kan ses på hjemmesiden under Turnering.
Når deadline for indsigelser/ændringsforslag er nået d. 21. januar, vil rækkerne hurtigst muligt efter blive ”låst” – og planlægningen af alle øvrige rækker vil starte.
Hvis man har indsigelser til programmet/forslag til forbedringer eller ønske om ændring, skal dette altid ske HURTIGST muligt til turnering@cricket.dk

Hvis du vil hjælpe din klubkontakt eller formand, så kig på din klubs datoer. Så send dine forslag videre via din klubkontakt.

Øvrige aktuelle forhold for samarbejde med forbundet

1. Efter input og ønsker fra diverse evalueringer vedr Ungdom 2017 har bestyrelsen vedtaget at foretage visse ændringer i de yngste årgange, således at der i lilleput- og drenge spilles 2 x 20 overs, samt at lilleput fremover består af 8 spillere. Deadline for tilmelding er torsdag d. 25. januar.

2. LØRDAG d. 10. marts 2018 kl 11 i Odense. Dagsorden ifølge lovene. Evt forslag fra klubberne til behandling skal være DCFs kontor – dcf@cricket.dk – i hænde senest fredag d. 23. februar kl 12. Endelig dagsorden udsendes 10 dage inden mødet.

3. Den årlige Medlemregistrering direkte til DIF startede i december. En del af vores klubber har allerede indberettet deres medlemmer vedr 2017. Alle klubformænd og kasserere har i starten af december modtaget en mail fra DIF Medlemsregistrering med info og log-in oplysninger og vejledning.
– Hvis man ikke har modtaget en sådan, bedes man OMGÅENDE skrive til medlemsregistrering@dif.dk eller kontakte undertegnede. Det er yderst vigtigt for DCF, at ALLE klubber foretager denne registrering – på lige fod med sidste år  – senest d. 31. januar.

ÆNDRING i kontakter hos forbundet
Her i januar, har vi sagt farvel til Gitte Vejen. Hun vejledte forbundet og klubber på kommunikation i 2017. Og hendes midlertidige ansættelse betød ændringer i brugen af sociale medier og sørget for den tekniske oprettelse af en ny serviceydelser til klubberne via systemet KLUBMODUL. Vi er glade for de nødvendige ændringer som forbundet har gennemgået sammen med Gitte.
Evt kommunikation og henvendelser, som tidligere blev gjort direkte med hende, bedes fremover gjort til vores fællesmail – dcf@cricket.dk

 

 

 

Back To Top