Kontingenter i en coronatid

  • Skrevet af: Alex Olsen

Er du bekymret for, om foreningens kontingentindbetalinger kommer i hus – så læs med her.

Læs her hvad DIF anbefaler foreningerne. DCF opfordre atte klubber til at lade sig inspirere.

AF: BRITT SPANGSBERG – DIF

Flere af sommeridrætterne sender typisk kontingentopkrævninger ud til medlemmerne i april måned. Og corona-situationen taget i betragtning kan dét godt give panderynker. For vil medlemmerne melde sig ud eller undlade at betale kontingent, så længe corona-situationen er uafklaret? Og hvad kommer det til at betyde for økonomien i foreningen?

I DIF håber og tror vi på, at danskerne sætter så stor pris på vores idrætsfællesskaber, at de også vil bakke op om dem, her i denne svære situation. Og vi er overbeviste om, at det netop nu mærkes mere end nogensinde før, hvor meget vores idrætsforeninger betyder i hverdagen.

Vi er dog også bevidste om, at der reelt kan være medlemmer, som er tilbageholdende med at betale kontingent, så længe de ikke ved, hvornår de igen kan komme til at træne.

Gode overvejelser omkring kontingentopkrævningerne
I forbindelse med kontingentopkrævningerne er der flere overvejelser, I kan gøre jer, hvis I forudser udfordringer.

UDSKYD OPKRÆVNINGERNE
Overvej om det er en god ide eventuelt at udskyde kontingentopkrævningen, indtil vi ved hvornår der igen kan åbnes op for idrætsaktiviteterne og i hvilket omfang.

Nogle foreninger har valgt at afvente situationen til efter påske og så eventuelt nedsætte kontingentet, hvis der går længere tid, før aktiviteterne kan starte igen.

SEND ET BREV MED UD SAMMEN MED OPKRÆVNINGERNE
Nogle klubber sender sammen med kontingentopkrævningen et brev med ud til medlemmerne. I brevet kan man opfordre til fortsat at bakke op om foreningen ved at betale sit kontingent. Og at de frivillige ildsjæle, trænere mv. glæder sig til igen at tage imod medlemmerne, så snart det er muligt.

BRUG ONLINE-AKTIVITETERNE SOM ET AKTIV
I nogle idrætter er det i praksis muligt at lave alternativ træning eller turneringer online. Det har flere foreninger benyttet sig af. Nogle tilbyder virtuel holdtræning, andre udsender træningsøvelser til deres medlemmer. Og der begynder også at poppe digitale turneringer op, hvor udøvere dyster via webcam eller ved at uploade videoer til en dommerkomité.

Hvis I fortsat mødes i foreningen på de digitale platforme, så kan det også være en god idé at bruge disse kanaler til at gøre positivt opmærksom på, hvor meget man får ud af sit kontingent.

Juridisk er der ikke belæg for tilbagebetaling af kontingent
I DIF opfordrer vi vores medlemmer til at udvise samfundssind og til fortsat at bakke vores foreninger, klubber og frivillige op. Men derudover kan medlemmer formelt set ikke kræve at få en del af deres kontingent retur som følge af indstillede aktiviteter. Kontingentet er betaling for medlemskab af en forening – og ikke for en specifik ydelse.

Læs eventuel mere under ”Kontingent under corona-udbruddet” på www.dif.dk/corona

Back To Top