Kommunalt tilskud

Kommunernes tilskud til idræt omfatter både støtte til idrætsforeningernes aktiviteter og støtte til foreningernes udgifter til leje af lokaler. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke tilskud der gives. Kommunen SKAL i henhold til folkeoplysningsloven yde støtte til aktiviteter for børn under 25 og KAN yde støtte til andre aldersgrupper. Desuden yder nogle kommuner støtte til kurser, lejrophold, administration og trænere. Hvis idrætsfaciliteterne er kommunalt ejede, stilles de som regel gratis til rådighed for foreningerne.

Kontakt din kommunale forvaltning eller fritidskonsulenten, for at høre om regler og støttemuligheder i den kommune, hvor din klub ligger.

 

Fonde og legater

Idrætsforeninger kan søge støtte til aktiviteter og projekter gennem forskellige fonde – det kan være uoverskueligt at finde rundt i de mange forskellige fonde, deres formål, ansøgningsskemaer og deadlines. Derfor anbefaler vi at bruge legatbogen.dk – det er en gratis søgemaskine der hjælper med at finde midler gennem legater og fonde.

Vi opfordre samtidig interesserede ansøgerne til, at kontakte forbundet såfremt de har et projekt eller idé som de ønsker at søge fonde til. I den forbindelse vil forbundets konsulenter være behjælpelig.

Find legatbogen her

På legatbogen.dk er det også muligt at finde guides og eksempler på hvordan ansøgninger er lavet, gemme fonde som du har interesse i og finde frem til deadlines for ansøgningsfrist.

Forbundet

I DCF yder vi også tilskud til klubber som ønsker at udvikle deres klub og deres sport. Tilskud ydes til udvikling af ungdoms- og kvindecricket, lejlighedsvis andet der kan siges at understøtte en klub i at blive parat til at udvikle ungdoms- og kvindecricket. Vi ønsker ikke at klubberne skal drukne i lange ansøgningsprocedure eller papirarbejde, derfor bedes alle klubber interesseret i økonomisk støtte kontakt DCFs generalsekretær. En hver ansøgning vil blive behandlet og vurderet i forhold til, at den understøtter DCFs samlede strategi og vision.

Back To Top