Programmet har udviklet nye redskaber til trænere og fundet den sunde platform for bedre samarbejde internt i hver klub. Med andre ord har deltager-klubber hjulpet sig selv, så trænerne ikke står alene med kampe og træning. Samtidigt har netværket af 6-10 klubber udviklet og afprøvet kampformater, trænerudstyr, ungdomslejre, så klubudvikling i fremtiden i større grad skal bygge på at aktivere ”skjulte evner” hos alle klubbernes medlemmer.

Udover at ændre praksis hos klubber, så har Masterklub-netværket udviklet nye metoder for forbundet (Se video om netværket). Klubberne bekræfter at de har haft glæde af at blive involveret i at udvikle forbundskonsulenternes værktøjer. Programmet har registret en række begyndende forandringer, der både er rapporteret videre til Danmarks Idrætsforbund (se DIF Slutrapport) og bidraget til forbundets væsentligste læringer (se præsentations detaljer).

AKTIVE KLUBBER 2015-2018: AB Cricket (4år), Herning CC (4år), Køge KK(4år), Skanderborg Cricketklub af 1896 (4år), Svanholm CC (4år), Esbjerg Cricket Klub “Vestjyden” (2½år), Fredericia CK (2år), Husum CC (2år), Ishøj CC (2år), Horsens CC (1½år), Bov IF (1½ år), Albertslund (1½år) og KB Cricket (½ år).

Her er erfaringerne samlet i tema-pjecer fra de mange timers indsats fra ovenstående klubber.
Ungdomstrænere og klubledere kan med fordel efterspørge et klubbesøg eller et trænerbesøg, hvor rådgivningen vil bygge på de bedst anvendelige erfaringer samlet i følgende tre teamer:

       

 

Inspiration fra klubbers løsninger findes i overblik nedenfor – og i kategorien Klubudvikling

KLUBNYT: nyhedsbrev fra Masterklub
Klik på foto og se nyhedsbrev
Back To Top