Herunder kan du læse om de skridt, som nye klubber skal igennem for at blive optaget i Dansk Cricket-Forbund.

Forbundets konsulenter står til rådighed med råd og vejledning i forbindelse med opstart af ny klub.

Før I beslutter jer for at starte en ny cricketklub, er det en god ide at undersøge om der er en eksisterende cricketklub i jeres område, som I kan blive del af. I skal i den forbindelse være opmærksom på at Dansk Cricket-Forbund ikke optager klubber fra kommuner, hvor der i forvejen er etableret cricketklubber, medmindre den nye cricketklub råder over egen cricketbane.

Formalia

Hvis I ønsker at starte en ny cricketklub, er det første, I skal gøre, at holde en stiftende generalforsamling og vedtage klubbens vedtægter. I kan få god vejledning til, hvordan vedtægterne bør udformes på DIF’s hjemmeside – se afsnittet Foreningens vedtægter.

Når I har udfærdiget jeres vedtægter, skal de indsendes til den lokale kommune, hvor klubben skal høre hjemme. Det er derfor en god ide allerede på dette tidspunkt at snakke med kommunen og sørge for, at vedtægterne lever op til, de krav kommunen har.

Når kommunen har godkendt vedtægterne sendes disse til DCF, som sammen med DIF gennemgår vedtægterne for at sikre, at de lever op til DIF’s krav på området.

Sørg også for at få oplyst hvilke muligheder kommunen har for at yde støtte til klubben. Disse regler varierer meget fra kommune til kommune.

Faciliteter

Kommunen skal også på banen i forhold til klubbens faciliteter. Forbundets konsulenter rådgiver gerne omkring krav og udformning af cricketbaner.

En lille cricketbane dækker et areal svarende til to fodboldbaner. Banen er rund eller oval med en mindste radius på 55 m. Det er muligt at anlægge cricketbanen i mellem to eksisterende fodboldbaner således at cricket og fodbold kan dele faciliteterne. Pitchen placeres mellem de to fodboldbaner. Oprettelsen af en kunststofpitch koster i øjeblikket ca. kr. 120.000.

De fleste cricketklubber råder derudover over en eller flere kastegårde, hvor cricketspillerne kan træne slag og kast. Dette giver bedre træningsmuligheder, samtidig med at det betyder, at cricketspillerne ikke optager det store areal, når de træner. Disse kastegårde kan opføres for mellem kr. 20.000-200.000 per kastegård. Forbundet har kontakt til leverandører som kan give tilbud på disse anlæg.

Yderlige vejledninger findes her i vores baneguide

Bane mål

Vejledende mål for cricketbaner:

En cricketbane er stor og har et areal svarende til to fodboldbaner. Banen består af en cirkel eller en oval med en mindste radius på 55 m (se skitse nedenfor). I midten af banen er placeret et spilleunderlag kaldet en ”pitch”. Pitchen er ca. 30 m lang og 2,5m bred og er fremstillet af kunststof.

 

Ny klub 1
Back To Top