Repræsentantskabsmøde 2018

Repræsentantskabsmøde

15mar11:0016:00Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde 2018

Arrangements-detaljer

Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes på Scandic Hotel i Odense.

På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingentsatser
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af amatør- og ordensudvalg
  8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være forbundet i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Nærmere detaljer om repræsentantskabet findes i Den Grønne under Love for Dansk Cricket-Forbund IV Repræsentantskabet §7-9.

Tid

(Søndag) 11:00 - 16:00(GMT+00:00)

Tilmelding til arrangement

Back To Top