Interview med DCF's nye generalsekretær Jan Munkholm

Interview med DCF’s nye generalsekretær Jan Munkholm

  • Skrevet af: Alex Olsen

Hvilke visioner har den nye Generalsekretær med DCFs fremtid?

” Jamen jeg vil da gerne være med til at sikre, at den elitesportslige linje styrkes, samtidig med at vi får givet breddeområdet en løft. Jeg ser gerne at Cricket arbejder med at styrke det image, som cricket har i Danmark, og vi arbejder målrettet med fx sundhedsprofiler, unge-profiler ol. Netop for at styrke og udbrede kendskabet til sporten”.

DCFs nye generalsekretær Jan Munkholm, som kommer fra Kano-og Kajak sporten har sandelig ikke tænkt sig at "træde i vande" men vil udfordre cricketsporten
DCF’s nye generalsekretær Jan Munkholm, som kommer fra Kano-og Kajak sporten, har sandelig ikke tænkt sig at “træde  vande” men vil udfordre cricketsporten.

Jan Munkholm hvad er du for en person og hvad har du beskæftiget dig med tidligere?

“Oprindeligt er jeg faktisk uddannet sygeplejerske i Odense og har så efterfølgende taget en masteruddannelse i etik og organisationsudvikling ved Århus Universitet.  Men efter en årrække som sygeplejerske i Grønland, England og Danmark valgte jeg at arbejde med sundhed og arbejdsmiljø samt personaleledelse, økonomi og administration i privat og offentlig sammenhæng. Og det er faktisk det spor jeg har fulgt siden. Idrætsmæssigt har jeg DIFs europæiske diplomtræneruddannelse lll, været U17-elite træner på Elitecenter Bagsværd (kajak!) samt senest været næstformand for Dansk Kano og Kajakforbund DKF. Og jeg tror at min største idrætsmæssige præstation (hvis jeg lige ser bort fra Arctic Circle Race for mange år siden …) er nok at jeg både har stiftet og er formand for Københavns Kajakklub – en klub med nu 350 medlemmer og er Danmarks største udbyder af certificerede EPP kajakkurser. Og kajak er samtidig en fælles fritidsaktivitet som både min mand og jeg bruger meget af vores tid sammen på.”

Har du læst DCFs nye strategiplan 2016-2021?

“Ja, og der er flere rigtig gode indsatser, som der skal arbejdes videre med. Det første der jo skal arbejdes med, er udviklingen af indsatserne sammen med DIF, og få konkretiseret de enkelte indsatser. Et arbejde, der vil tage tid og kræve stor involvering af klubberne.”

Du overtager et økonomisk stærkt forbund, men det kniber med rekrutteringen!

”Mange af de forbund som i disse år oplever fremgang, er de forbund hvor klubberne har flere forskellige idrætsaktiviteter at tilbyde – og som indgår både trænings- og klubfællesskaber på tværs af hinanden. Og så er der naturligvis også alle de nye ”spil-typer” der vinder frem. Konkurrencen om medlemmerne er hård og vil blive større de kommende år. Og jeg tror generelt, at de mest udviklingsorienterede flere-strengede idrætsklubber, vinder den kamp. Så der er ikke kun én vej til flere klubmedlemmer men rigtig mange”.

Vi satser meget på at få flere til at spille og har mange fastansatte i forbundet, hvor lang tid tror du der går, før vi kan se resultater af dette arbejde?

”Alt udviklingsarbejde tager tid -, og det er jo uanset om det handler om det sportslige niveau eller det driftsmæssige. DCF har lagt en rigtig god strategi med Masterklubprojekt der jo netop er målrettet vækst og engagement samt et klart ønske om sportslig oprykning. Og det vil jo skabe resultater nu”.

Vi har et fint samarbejde med det internationale Forbund ICC, hvordan forestiller du dig vi skal fastholde dette de næste mange år?

” Jeg tror, at ICC vil få større betydning for afviklingen af stævner og turneringer i fremtiden. Så bl.a. derfor er det vigtigt, at Danmark står stærkt som samarbejdspartner – herunder også støtter op omkring de indsatser, som ICC vil på de andre områder”.

Den nye skolelov giver adgang til større samarbejde med skolerne, vi er allerede godt i gang med arbejdet, skal DCF efter din mening udvikle dette arbejde yderligere?

”Skolesamarbejdet er helt centralt for idrætsforbund. Og baseret på min erfaring fra bl.a. kajakpolo, er efterskolerne og særligt idrætsefterskolerne meget interessante at arbejde med. Hertil idrætshøjskolerne og lærer samt pædagoguddannelserne”.

Hvordan ser du, stadigvæk lidt udefra, på vores elitearbejde?

”Cricket har bl.a. via det internationale arbejde og en sportslig politisk velvilje, gjort det umulige muligt. Netop at satse målrettet på elitearbejde med landtræner og tillige mange nationale/internationale turneringer. Det er med til at fastholde og udvikle en stærk sportslig profil. Godt gået Cricket – jeg savner dog at se en hel dansk dameturnering med masser af U-spillere. Men måske det kommer”

Det er især i Jylland det kniber med at få de unge til at spille, hvad gør vi ved det?

”Desværre er Cricket ikke den eneste sport, der oplever medlemstilbagegang på Sydsjælland, Sydfyn og dele af Jylland. DIF har igangsat flere projekter der skal se nærmere på denne udvikling – og her skal Cricket i fremtiden spille en mere aktiv rolle i det projektarbejde.  Jeg tror ikke der kun er en forklaring på dette, men en kombination af mange muligheder. Og det som virker i et sted, er måske ikke det samme som et andet sted”.

Lige nu spiller vores U17 landshold World-Cup-kvalifikationsturnering i Holland og har gjort det så godt, at de har vundet turneringen. Fulgte du kampene på ICC og DCF’s hjemmeside?

”Jeg elsker at se sport – alt sport! Og cricket er faktisk også en af dem. Så mere streaming og flere nyheder løbende på fjæsen og hjemmesiden”

Du skal have al mulig held og lykke med arbejdet

“Tak!”

/Jørgen Jønsson

 

Back To Top