Inde-DM for ungdom 2018  I Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Inde-DM Ungdom 2018, Ishøj Idræts-og Fritidscenter

  • Skrevet af: Thomas Ren Kronby

Inde-DM for ungdom 2018 lørdag d.24. marts
i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj.

Deltagere:

Lilleput – Ishøj, Svanholm, Sønderborg, Husum

Drenge – Horsens, Bov, Glostrup, Svanholm

Junior – KB, Svanholm, Køge, AB

Hermed program for Inde-DM for ungdom.  Ændringer kan forekomme – hvis forholdene tilsiger det.

Inde-DM Ungdom 2018, Ishøj Idræts-og Fritidscenter

Start på 1. runde er kl 11.00

Herefter afvikles kampene så vidt muligt løbende – så tidspunkterne ovenfor er vejledende. Holdene skal være klar 15 min før forventet starttid. Forventet sluttidspunkt og medaljer ca kl 17.

Deltagerne skal være ens påklædt – i hvert fald overdel.

Der ventes på drenge, der spiller på juniorhold og lilleputter, der spiller på drengehold – men ikke på lilleputter, der spiller på juniorhold.

Dommerne skal finde en “man of the tournament” for hver årgang.

Al forplejning ordnes af de deltagende klubber selv.

DCF lægger bolde til.

DCF stiller i videst muligt omfang neutrale dommere. Hvis der mangler neutrale dommere, skal klubberne være behjælpelige. Klubberne fører selv regnskab.

Ved pointlighed afgøres den endelige slutstilling efter reglerne i Turneringsreglementet – dvs først kvotient og derefter opnået Net Run Rate for de spillede kampe på dagen.

Stævne-leder: Søren Nissen

Klubberne arrangerer selv deres rejse til/fra Ishøj. Vest-deltagerne kan søge refusion for rejseomkostninger – enten med billigste gruppetogrejse jvf Turneringsreglementet eller med kørselstilskud 1,94 kr pr km (+ evt dagsbillet brobizz) til biler. Refusion kræver efterfølgende fremsendelse af dokumentation til kontoret senest 14 dage efter stævnet.

Med venlig hilsen og på gensyn

For DCF

Jørg Krüger, Søren Nissen og Ole Roland

Back To Top