Inde-DM for ungdom lørdag d.19. marts i Ishøj 1

Inde-DM for ungdom lørdag d.19. marts i Ishøj

  • Skrevet af: Ole Roland

Inde-DM for ungdom lørdag d. 19. marts

 

Deltagere

Juniorer: Skanderborg,  Ishøj, Herning, Svanholm

Drenge:  Husum, Svanholm, Horsens, Ishøj

Lilleput:  Horsens, Husum, Glostrup ,AB

Spillested

Ishøj Idrætscenter, Vejledalen 17, 2635, Ishøj

 

Juniorer                                              Drenge                                                    Lilleputter

Kl. 10.00 Ishøj – Skanderborg          Svanholm -Husum                               Horsens – AB

Kl. 11.00 Svanholm – Herning          Ishøj- Horsens                                          Husum – Glostrup

Kl. 12.00 Skanderborg – Herning     Svanholm – Ishøj                                  Husum – Horsens

Kl. 13.00 Svanholm-Ishøj                   Husum – Horsens                                  AB-Glostrup

Kl. 14.00 Svanholm-Skanderborg     Husum – Ishøj-                                       Horsens- Glostrup

Kl. 15.00  Ishøj – Herning                   Horsens – Svanholm                             AB – Husum

 

Alle hold skal stille op ensartet påklædt – i hvert fald trøjen.

Der er neutrale dommere så vidt muligt. Mangler der, skal klubberne være behjælpelige. Klubberne fører selv regnskab.

Der ventes på hold, der har spillere på to hold, men kampene skal spilles så snart disse spillere er der.

Klubberne arrangerer selv deres rejse og de jyske klubber får udgifterne refunderet af DCF efter gældende takster.

Der vil være et sæt handsker til en spiller på hvert hold, der efter det pågældende holds leders mening har gjort det bedst. Klubberne bedes være behjælpelige med at meddele dette til turneringslederen Søren Nissen

Ved pointslighed afgøres den indbyrdes stilling efter reglerne i turneringsreglementet for 2015, d.v.s. først indbyrdes kampe og derefter piointskoefficient i alle kampe

Se evt. også inde.DM

Back To Top