ICC Council Meeting London 2017

ICC Council Meeting London 2017

  • Skrevet af: Alex Olsen

En revolutionerende tid for ICC, cricket og med nye muligheder for udviklingen af Dansk Cricket og stemmeret til Associate members er nu en realitet.

I den forgangne uge blev det årlige ICC møde afholdt, hvor alle Full members og Associate members deltager. De lande, der har status som Affiliates, er repræsenteret af en fælles repræsentant.

Udover det officielle Council Meeting, er der i ugens løb et tæt program med møder, der har til formål at udveksle erfaringer og ideer, skabe nye netværk og påvirke ICC i en mere moderne og progressiv retning. Visse af disse møder følger en formel protokol, mens andre er uformelle og generelt ret åbne og positive.

Vores to udsendinge til ICC Council Meeting 2017: Formand Umair Butt med Alex Olsen i baggrunden til repræsentantskabmødet i marts.

På det formelle Council-møde var der i år lagt op til revolutionerende ændringer. Også betegnet som et paradigmeskift. Lad mig med det samme sige, at mødet var grundigt planlagt og professionelt gennemført, og at alle punkter blev stemt igennem med 100% opbakning fra både Full members og Associate members.

Der blev vedtaget en helt ny Governance Structure, hvor de væsentlige punkter er, at:

  • Full members giver indflydelse til Associate members
  • Begrebet Affiliates nedlægges og disse lande i stedet indgår som Associate members
  • Der specificeres et tydeligt ”New Membership Criteria”
  • Der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvilke kriterier, der skal opfyldes, for at et land kan optages som Full member.

I forlængelse heraf blev Afghanistan Cricket og Cricket Ireland optaget som Full members, så de nu har status som testlande. Det er første gang siden Bangladesh blev optaget i år 2000, at nye lande lukkes ind i denne eksklusive klub, og det er de første lande, som ikke har været eller er en del af Commonwealth.

I sandhed et bevæget øjeblik for Afghanistan, men i særdeleshed for vore irske venner, som i så mange år har arbejdet for dette.

Afstemningerne foregik helt efter bogen og, som I kan se her, med udstyret i orden.

Et andet meget kontroversielt punkt på dagsordenen var forslaget om at ekskludere USA (USACA, der er det organ, som repræsenterer USA i ICC). En proces, der har forløbet over flere år, og som har sin baggrund i alvorlige brud på både ICC governance og egne governance-regler.

Trods en betydelig indsats fra ICC’s side er det desværre ikke lykkedes at løse situationen. Uafhængige juridiske kræfter har været involveret og har på alle punkter støttet ICC i deres synspunkter. En stor del af denne proces er foregået under stor fortrolighed og underlagt et solidt juridisk arbejde. Meget af dette indeholder fortrolighedsklausuler, hvorfor det ikke er muligt at give flere detaljer. Men eksklusionen af USACA blev gennemført med 100% opbakning fra forsamlingen.

Hvilke konsekvenser dette vil få for USA’s deltagelse i ICC turneringer er endnu ikke afgjort.

Samtidig blev Cricket Association of Nepals suspendering forlænget. Her er den korte version, at der fra politisk side i Nepal har været foretaget indgreb og fyring af de officielle repræsentanter fra Nepal. Denne situation er under fortsat udvikling, hvorfor ICC stadig støtter Nepals deltagelse i ICC-turneringer.

Øvrige punkter på dagsordenen var af mere normal og formel karakter. Som vores formand Umair Butt udtrykte det. ”Dette er en revolutionerende tid for ICC og cricket, som vi alle skal glæde os over”.

I forlængelse af ændringerne i governance, er der spændende ændringer på vej omkring ”scorecard”. Scorecard er et værktøj, der anvendes til at klassificere landene og dermed den økonomiske støtte, som bliver givet af ICC. Scorecard har været baseret på resultater og vurderinger som kikker bagud. Fremadrettet vil dette blive ændret og også tage hensyn til fremadrettet udvikling og initiativer.

Dette skal understøtte ICCs ambitioner, om at sporten skal have flere deltagere og være mere inkluderende og mangfoldig. En vækst som skal komme fra de lande, der ikke er full members, hvor man vurderer at man er tæt på et realistisk max.

Læs flere spændende detaljer:
Ireland and Afghanistan ICC newest full members amid wide-ranging governance reform

Som deltager for første gang kan det opleves som en lidt støvet, gammeldags og lukket klub. Det er tydeligt at ”full members” altid har styret som det passer dem. Men med de nye ændringer er der nye og spændende muligheder og interessante perspektiver.

Her kan bl.a. nævnes:

  • Mentoring for spillere, trænere og dommere.
  • Mere støtte til regional udvikling til specifikke vækstområder – her er navnligt Europa i fokus, hvor de nordiske lande i særdeleshed tiltrækker sig interesse.
  • En tydelig tendens til at ville tiltrække flere der dyrker sporten – med vægt på ungdom og piger/kvinder. Kan vi få vendt udviklingen i dansk cricket, så er der ubegrænsede muligheder for støtte fra ICC. Både for klubber og forbundet.

Relaterede artikler:
Nye vinde i DCF’s organisation

/Alex Olsen, bestyrelsesmedlem (red. GV)

Back To Top