Hvorfor virker indendørs cricket?

Hvorfor virker indendørs cricket?

  • Skrevet af: Carsten Martensen

Vi starter med et udsagn der måske vil overraske nogen? Sidste år var en delvis succes for ungdomscricket, da vi havde vækst i ungdomscricket i 2017! Hvordan så vi denne succes og vækst, kunne man fristes til at spørge? Projektleder for netværket Masterklub Thomas Ren Kronby fortæller, at der i indendørsturneringen sidste år kom både flere spillere og hold hos 12 klubber – det er en succes!

Men, hvorfor så kun en delvis succes? Ifølge Kronby skyldes det, at sporten oplever, at overgangen fra de hurtigt scorende indendørskampe til de lavere scorende og længerevarende udendørskampe er svær, og vi oplever at nogle spillere falder fra af denne grund. Frafald før denne vinter oplever selv de godt styrede klubber som Køge, AB, Svanholm og Esbjerg, og derfor arbejder de hele tiden på at introducere spil og øvelser for nye og uøvede børn i deres haltider både øst og vest for Storebælt.

Om spillet i indendørskampene, fortæller Kronby, at de unge oplever en Run Rate (RR) på mere end 7, hvilket passer med det som de ser i international cricket. Denne form for cricket oplever de unge som sjovt og udfordrende. Det kan blandet andet derfor være en stor omvæltning at komme udendørs, hvor RR falder, kampene varer længere og grænseslagene bliver færre.

Indendørs cricket er ikke svaret på alt. Vi har i indendørssæsonen ’17-18 oplevet lidt færre klubber end sidste indendørssæson, hvor holdene nu tæller 34 imod 31 i 2016/2017. Vi oplever dog stadig, at indendørssæsonen er et godt sted, at introducere nye spillere til cricket. Det er samtidig et godt sted, at tilbyde god og varierende træning.

Den daglige træning er vejen til sjovere cricket

Man bliver bedre af at spille mere cricket, det er devisen mange cricketspillere kender til. Ofte bliver den desværre reduceret til, at mere cricket er lig med flere kampe. Men det mener erfarne ungdomsledere er en overfortolkning. Træning er også mere cricket. Træningen er stedet hvor man har det sjovt, dygtiggør sig og afprøver nye slag eller kast. Derfor har godt 10 klubber i netværket Masterklub de sidste tre år arbejdet med trænerteams, der fordeler forberedelsen og planlægningen af træningen mellem sig.

”Træningen ændrer sig alt efter hvem der står som træner, det er der ikke noget forkert i” siger Thomas Ren Kronby, projektleder for Masterklub, ”sådan bør det også være – men netop derfor er samarbejde og en fælles forståelse for træningsplanen afgørende for, at trænerteams kan fungere”. Fordelen i trænerteam er, at man kan løfte i flok og aflaste og hjælpe hinanden i klubben.


Derfor har konsulenter fra forbundet netop nu gode vintersnakke med flere teams i syd, vest og to 3-4 steder i øst om brugen af makkertræning og overlevering fra en træningsgang til den næste.

Der er fra de sidste to års målrettet udviklingsarbejde sat fokus hos 6 ud af 8 klubber på, at den hårde bold introduceres tidligere og i kortere spilleform hos de yngste spillere. Derfor vil vi, i Masterklub regi, i løbet af marts koordinere muligheder for klubber i Storkøbenhavn og Syddanmark til at afprøve cricket med hård bold, for aldersgrupper med mange nybegyndere, blandt andet lilleput (11 år, 12 år, 13 år).

Derved kombinerer vi både behovet for træning og behovet for, at mødes med andre klubber med et fælles mål – at tidligere kunne introducere den hårde bold i udfordrende og sjov cricketkamp og træning!

Back To Top