Hjælpepulje på 50 mio. kr.

  • Skrevet af: Alex Olsen

Corona-hjælpepulje på vej til breddeidrætsforeninger

Corona- hjælpepuljen er sat i verden for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. 44 mio. kr. af corona-hjælpepuljen i alt 50 mio. kr. er øremærket til idrætsforeninger.

Et bredt udsnit af Folketingets partier vedtog den 7. april en corona-hjælpepulje på 50 mio. kr. til foreningslivet – læs DIFs pressemeddelelse her.

Corona- hjælpepuljen er sat i verden for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19.

44 mio. kr. af corona-hjælpepuljen i alt 50 mio. kr. er øremærket til idrætsforeninger.

Administrationen af hjælpepakken vil blive foretaget af DIF og DGI´s fælles sekretariat for DIF og DGI´s foreningspulje, og der arbejdes lige nu på højtryk med at få rammer og retningslinjer for corona-hjælpepuljen klar.

Bemærk, at Corona-hjælpepuljen ikke er etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der oplever økonomiske konsekvenser af aflyste større arrangementer. Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. arrangementsordningen og lønkompensationsordningen. Læs mere her

Corona-hjælpepuljen er målrettet alle breddeidrætsforeninger
Den nye corona-hjælpepulje er målrettet alle breddeidrætsforeninger, dvs. både foreninger, der er medlem af DIF og/eller DGI og lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.

Specialforbund, landsdelsforeninger eller nationale organisationer er ikke omfattet af puljen og kan derfor ikke få bevilget støtte herfra.

Læs Kulturministeriets aftaletekst her

Retningslinjer for puljen ikke klar endnu
DIF og DGI arbejder hårdt på at få de endelige retningslinjer på plads – det betyder også, at vi endnu ikke kan oplyse datoen for, hvornår der bliver åbnet for ansøgninger. Vi forventer dog, at det sker i den meget nære fremtid.

Når der er nyt, kan du læse mere om det her på ekstranettet.

Back To Top