Historien om cricket i Danmark

  • Skrevet af: Alex Olsen

Et spændende opslagsværk om cricket i Danmark fra begyndelsen.

(foto fra Store Plads på Sorø Akademi, hvor den første registrerede kamp blev spillet i 1866)

Her er gengivet forfatterens eget forord fra værket.

Douglas Stepstoe havde mange roller gennem sit liv i cricket sporten i Danmark. Eftertiden vil huske ham mest for dette værk. Et værk, der er skabt inden søgning på internettet var muligt. Det var altså en manuel proces som vi ikke kan forestilles os i dagens digitale verden.

Men den digitale verden gør det til gengæld muligt at dele denne bog og gøre den tilgængelig for alle. Historien om cricket i Danmark 1866 – 1994

Forord

Ideen til dette værk fik jeg i 1950eme, da jeg kom ind i bestyrelsesarbejdet i D.C.F. og som oversøisk sekretær gentagne gange blev spurgt, både fra indlandet og udlandet, hvorledes cricket begyndte i Danmark, og hvordan det havde udviklet sig gennem årene.

Gennem bladet “Cricket”, der blev startet i 1930, kunne jeg finde et nogenlunde tilfredsstillende svar, men jeg savnede en oversigt over hvem der virkelig indførte spillet og hvorledes det var blevet holdt I live. “Jeg fandt, at her var et uopdyrket felt, som jeg syntes måtte tages op” – for at citere K.B.s formand fra begyndelsen af 1880eme, cand.jur. F. Markmann.

Jeg skaffede mig på forskellige måder flere og flere oplysninger og bestemte mig så til at skrive “Historien om Cricket I Danmark”. Oprindelig var det min hensigt kun at dække årene fra omkring 1866 til 1930, da bladet “Cricket” begyndte, idet jeg mente, at man derefter kunne følge udviklingen gennem bladet, men da jeg var kommet i gang, besluttede jeg, at det ville være rart, om man på et sted kunne finde udviklingen fra begyndelsen og til idag, og det er det, jeg har forsøgt at gennemføre.

Grunden til, at det har taget så lang tid at fuldføre dette værk, er, at jeg først, da jeg blev pensionist, fik tid nok til at gennemføre den nødvendige forskning. Til gengæld har det sparet år, at D.C.F. stillede en computer til min disposition. Værket er Ikke på nogen måde komplet, Idet der ved granskning af lokale aviser og andre kilder stadig kan findes yderligere oplysninger.

Det er selvsagt et personligt stykke arbejde, og andre ville muligvis have medtaget personer og hændelser, som Jeg har udeladt, men blandt andet pga. min alder har jeg måttet sætte grænsen og overlade til eventuelle andre interesserede at grave videre. Ligeledes må andre eventuelt tilføje klub- og spillerstatistik, da det er minimalt, hvad jeg har taget med af dette.

Cricket har, Især I anden halvdel af det 19. århundrede, spillet en stor rolle i det danske kulturliv og blev også spillet i mange skoler landet over. Derfor har det altid Irriteret mig, at man ved udgivelsen af historiske værker i forbindelse med dagliglivet i Danmark aldrig kommer ind på cricketsporten. Som det seneste eksempel kan jeg nævne, at man i bind 13 af “København før og nu – og aldrig”, der udkom i 1993 og omhandler Østerbro, bringer 20 sider om Fælleden, men kun nævner langbold og fodbold, selvom cricket blev spillet på stedet i omkring 40 år. Dette kan skyldes, at man har manglet et værk som dette.

Igennem hele værket har jeg kun benyttet mig af oplysninger, der kan dokumenteres, og medtaget kildeangivelser. Som man vil se, har mine kilder været mange. Af enkeltpersoner har nu afdøde fru Ellen Ejmæs, Viborg, bidraget med uvurderlige oplysninger, ligesom Gregers Gregersen var en stor hjælp i forbindelse med cricket i Aarhus.

Virum 1994. Douglas G. Steptoe

Back To Top