Nordisk samarbejde styrker os alle

Nordisk samarbejde styrker os alle

  • Skrevet af: Alex Olsen

I cricket kredse i Danmark vil der sikkert være nogen som tænker – hvad kan vi lære af vore nordiske venner. Vi har i Danmark en historie, der går 150år tilbage i tiden. Vi har et højere sportsligt niveau, flere baner, flere klubber og bedre organiseret forbund. Alt sammen rigtigt – lidt endnu.

Vi deler en fælles foreningskultur med Finland, Norge og Sverige i sportens verden. I modsætning til disse lande har vi haft den struktur, også i cricket i mange år i Danmark. I de øvrige lande var denne struktur ganske spinkel, da den store indstrømning af flygtninge tog fart, hvilket helt naturligt har skabt en stor udfordring samtidig med at mængden af nye borgere der kommer fra lande hvor cricket sporten er nr. 1 og hvor foreningskulturen som vi kender den er helt ukendt. Har man nok spillere, så kan man da spille en kamp mod andre synes kulturen at være.

Men her ramlerne kulturerne sammen. Den Skandinaviske kultur med ønske om struktur, orden og forberedelse og den asiatiske hvor passionen for sporten er lim nok for at gå i sving. I både Norge og Sverige har mængden af nye spillere nødvendiggjort nye klubber og baner. I begge lande har deres svar på DIF været på banen, og taget denne opgave på sig sammen med det lokale forbund. I Norge har der været en hel del begynder vanskeligheder, der har betydet at det Norske Cricket Forbund er sat under administration og nye kræfter er sat ind. I Sverige har man haft bedre styr på processen, og her synes man at være blevet på sporet i den første hektiske face hvor behovet for baner og klubber har udfordret rundt i landet.

I Finland har udviklingen været mere rolig, men fælles for alle lande så er der stor offentlig interesse og støtte fra regningerne og de overordnede sportsorganer. Både økonomisk og organisatorisk. Sporten ses tydeligvis som en vigtig byggesten for integration og involvering i vores demokratiske tradition.

Passion er et vigtigt krydderi for udvikling.

Vi mærker en passion for at udvikle sporten og en stor lyst til at lære af hinanden, og de andre lande kikker helt naturligt på Danmark efter støtte og råd. Selvom vi har vores egne udfordringer, så kan vi give denne støtte og samtidig gavne os selv. Og det er tydeligt, at ICC gerne ser at vi spiller denne rolle, ligesom de naturligvis selv er på banen og også vil hjælpe os, med at vi udvikler os med støtte fra ICC og andre lande som Skotland, Holland, Irland og England.

Potentielle samarbejdsområder.

Under konferencen blev følgende emner identificeret som mulige områder for samarbejde

  • Sponsorudvikling
  • Education & accreditation
  • Nordic festivals
  • Nordic HP tournaments
  • Nordic camps
  • Facilities udvikling

Kan vi lykkes med at udvikle samarbejdet og udnytte den stærke profil der følger med det Nordisk Brand, så vil vi alle stå stærkere i ICC.

Kendskab til hinandens styrker og svagheder, venskab og partnerskab, Nordisk samtale, læring fra hinanden og øget samarbejde vil gavne os alle og styrke vores profil ind i ICC organisationen.

Accelerated Growth

Er nyt begreb i ICC, der omhandler de lande i verden hvor ICC har identificeret et godt potentiale for vækst.

Sammen med Norge og Sverige er Danmark et af de udvalgte lande og det betyder at der kan forventes en øget støtte fra ICC. Ikke nødvendigvis forstået som om at pengestrømmen øges, men snarere en øget støtte til bla.: Organisations udvikling, sparring, besøg fra ICC m.m.

Mange andre elementer blev drøftet mellem landene, og vi fik alle en bedre forståelse for, hvor det internationale cricket miljø bevæger sig hen.

Back To Top