Dansk Cricket-Forbund har udarbejdet sit etiske kodeks som vores grundlæggende værdi kompas.

Alle politikker og procedurer skal altid være i overensstemmelse med disse værdier. Forbundet anser det som helt naturligt, at vi agerer i henhold til sunde værdier og vi opfordrer alle i vores sport til at gøre det samme. Vi opfordrer ligeledes alle til at udfordre os på disse værdier og hjælpe os med at sikre at disse værdier leves.

Det etiske kodeks kan læses og downloades her: Etisk kodeks

Back To Top