Dansk Cricket-Forbund (DCF) blev stiftet i 1953 og repræsenterer i dag 41 klubber fordelt i hele landet.

Vores arbejde består i at øge kendskabet til cricket, støtte cricketsportens udvikling på klub- og eliteplan, samarbejde med andre specialforbund og Danmarks IdrætsForbund (DIF) samt de internationale cricketorganisationer og -forbund i andre lande.

Mission og vision

DCF’s mission fremgår af Love for Dansk Cricket-Forbund I. Navn og formål §2:

“Forbundets formål er at virke for cricketspillets fremme i Danmark. Dette formål søges blandt andet nået ved at udskrive nationale turneringer, arrangere landskampe og andre internationale kampe, forestå uddannelsen af trænere, udgive love for cricket samt udgive et officielt organ. Forbundet repræsenterer dansk cricket officielt udadtil.”

DCF’s vision hedder:

Cricket for alle – for klubberne, for eliten og for alle andre, der vil spille cricket i Danmark.

For at opfylde dette satser vi på et løft af organisationen og de tre lige-vægtede sportslige kerneområder:

  • Klubudvikling
  • Elite
  • Open cricket

Vision og mission 1

Læs mere i artiklen Offentliggørelse af dansk cricket vision skaber debat

Organisation

Rent organisatorisk er repræsentantskabet vores øverste myndighed. Her vælges vores bestyrelse for to år ad gangen ligesom amatør- og ordensudvalget vælges. Bestyrelsen ansætter generalsekretæren, som igen er ansvarlig for sekretariatets medarbejdere og daglige drift.

Se endvidere Vedtægterne (er pt under revision – link følger snarest).

Ledelsesprincipper

DCF’s regler for Good Governance kan læses i Code of Conduct DCF feb 2012. Heri beskriver vi vores principper for god individuel og kollektiv ledelsespraksis.

Disse principper bør efterleves af forretningsudvalg, bestyrelse, generalsekretær og medarbejdere, og vi forudsætter desuden, at vores forretnings- og samarbejdspartnere respekterer dem.

Back To Top