Elitespillere – tilskud til udlandsophold – deadline ansøgning 1. sept

  • Skrevet af: Alex Olsen

Tilskud til Udlandsophold – Elitespillere

Forbundet har gennem årene ydet tilskud til fx flybilletter eller ophold i udlandet til spillere, som er en del af forbundets Elitearbejde. Der har typisk været tale om, at man i vinterhalvåret har bosat sig i længere periode i fx Australien eller Sydafrika med det formål at spille cricket på højest mulige niveau. Der er også givet tilskud til ophold af længere varighed på udenlandske akademier.

Deadline for ansøgning vedr rejse til kommende vinter er 1. september. Personlig ansøgning med begrundelse samt budgetoverslag for den samlede rejse sendes til kontoret på dcf@cricket.dk

Det er en forudsætning for tildeling af tilskud, at landstræneren inddrages i processen og i sidste ende kan anbefale, at DCF yder tilskud.

Back To Top