Dommerkursus 2024 – ICC level 1

  • Skrevet af: Carsten Martensen

Vi fortsætter indsatsen for flere dommere i 2024. Dommerne er en helt afgørende del af cricketspillet og vi mangler flere af dem. Derfor inviterer DCF til det første ICC udviklede level 1 dommer kursus. Vil du selv ud og stå dommer, så sig til. Kender du én som kunne stå dommer, så sig det til dem. Er der nogle i din klub som kunne stå dommer så prik til dem og lad dem tilmelde sig kurset. Vi har brug for dem.

Bemærk at dette kursus består af både en online del (noget nyt) og en fysisk del, der kræver fremmøde. Deltagelse i begge dele er afgørende.

Detaljerne:

Hvornår: Kurset foregår lørdag d. 6. april og søndag d. 7. april 2024

Hvor: Denne gang kommer det til at foregå i Brøndby i Idrættens hus. Start kl. 10.00 lørdag og forventet sluttidspunkt kl. 16.00 søndag.

Frokost og overnatning: Frokost er inkluderet i prisen. Ønsker man overnatning er det også muligt, dog er dette for egen regning. Vi kan hjælpe med booking af værelser.

Hvem: Kurset er målrettet nye dommere som endnu ikke har været på kursus, men nuværende dommere som ønsker at deltage for at friske deres hukommelse op, er også velkommen. Kurset kvalificerer dig til at stå dommer i DCF rækker.

Sprog: Kurset gennemføres på engelsk – men der er dansk talende tutor på kurset.

Krav: Alle skal gennemføre forudgående uddannelse online før deltagelse på kurset.

EdApp: Du skal først registrere dig på hjemmesiden (https://www.edapp.com/icc/), herefter kan du downloade Appen. Selve kursus delen kan både tilgås som App (at foretrække) og via browser (https://www.edapp.com/icc/).

Appen kan downloades der hvor du henter dine Apps og hedder: EdApp: Mobile LMS – men søg bare på EdApp

Her bedes du oprette en bruger og gennemføre kurserne:

  • ICC Umpire Foundantion Course:
  • ICC Umpire Course Level 1

Begge kurser tager tid at gennemføre og mange love mm. bliver gennemgået der og KUN der.

Pris: Det er gratis at deltage. Manglende gennemførsel af EdApp kursus regnes for udeblivelse. Udeblivelse eller afbud senere end 3 dage før kurset, betyder at din klub faktureres kr. 1.500

Tilmelding: Tilmelding hos carsten@cricket.dk – navn, adresse og kontaktoplysninger (telefon og mail) samt evt. ønsker til kost

Tilmeldingsfrist: Sidst frist for tilmelding: onsdag d. 1. april 2024

—————————————————————————————————————-

When: The course takes place on Saturday 6 April and Sunday 7 April 2024

Where: This time it will take place in Brøndby in Idrættens hus. Start at 10.00 Saturday and expected end time at 16.00 Sunday.

Lunch and accommodation: Lunch is included in the price. If you want overnight accommodation, it is also possible, but this is at your own expense. We can help with booking rooms.

Who: The course is aimed at new umpires who have not yet attended the course, but current umpires who wish to attend to refresh their memory are also welcome. The course qualifies you to umpire in the DCF ranks.

Language: The course is conducted in English – with both an English and Danish speaking tutor

Requirements: Everyone must complete online education before participating in the course.

EdApp: You must first register on the website (https://www.edapp.com/icc/), then you can download the App. The course part itself can be accessed both as an App (preferred) and via browser (https://www.edapp.com/icc/).

The app can be downloaded where you download your Apps and is called: EdApp: Mobile LMS – but just search for EdApp

Then create a user and complete the courses:

– ICC Umpire Foundation Course:

– ICC Umpire Course Level 1

Both courses takes time to complete and many laws etc. will be explained there and ONLY there.

Price: It is free to participate. Failure to complete the EdApp course is considered non-attendance. Non-attendance or cancellation later than 3 days before the course means your club will be invoiced DKK 1,500

Registration: Registration at carsten@cricket.dk – name, address and contact details (telephone and email) as well as wishes for food

Registration deadline: Deadline for registration: Wednesday 1 April 2024

Back To Top