Automatisk kladde 45

Dialogmøde med spændende indhold.

  • Skrevet af: Alex Olsen

Dialogmøde i Odense, søndag den 28/10 kl. 10.30

Mødet er for klubledere, bestyrelse, turneringsudvalg og dommerrepræsentanter – og vi opfordrer alle klubber til at deltage med mindst én person.

Program for dagen:

Nedenstående emner på dagsorden gennemføres – alle med udgangspunkt i oplæg/inspiration, dialog og debat blandt deltagerne. Der tages ingen endelige beslutninger på mødet.

  • Revidering af Amatør- og Ordensreglementet forud for kommende sæson. Bestyrelsen oplever stigende udfordringer med Amatør-begrebet for klubberne, spillerne og forbundet, som reglementet gælder i dag, og ønsker en opblødning og tilpasning til et mere tidssvarende reglement. Oplæg fra bestyrelsen.
  • ECL – en kommende europæisk Champions-League for klubhold. Et spændende initiativ, som bestyrelsen mener, vi skal være en del af fra starten. Projektet har potentiale til at styrke cricket i Danmark både sportsligt og ikke mindst økonomisk. Bestyrelsen orienterer og kommer med oplæg.
  • Ændring af reglerne for Juniorrækken – nyt format? Køge fremlægger problemstilling og forslag.
  • Baneforhold, græslængder mm – banernes tilstand generelt. Skal – og kan – der stilles flere og større krav? Klubbernes egen indsats? Oplæg ved Turneringsudvalget.
  • Refleksioner om turneringen for ikke-landsdækkende rækker. Sæson 2018 afslører en lav afviklingsgrad af kampe i 3. og 4. Divisionerne samt T20 i Vest. Hvorfor – og hvad kan gøres? Desuden en generel snak om T20 –formatets fremadrettede udvikling. Oplæg ved Turneringsudvalget og input fra Fredericia.

Mødet afholdes i Odense Idrætshal, lokale 4, Højstrupvej 5, Bolbro, 5200 Odense V

Vi glæder os til at klubberne d. 28. oktober vil tage imod denne efterspurgte lejlighed til dialog og indbyrdes debat.

Indbydelsen er fremsendt tidligere direkte til klubberne.

 

Back To Top