Danmarks dommere – godkendt af ECB

Danmarks dommere – godkendt af ECB

  • Skrevet af: Thomas Ren Kronby

Forbundets dommeransætter Jesper Jensen har igen samlet en gruppe engagerede frivillige dommere. Det lykkedes i weekenden 28 – 30 september at bringe 7 erfarne dommere sammen for at afslutte det videregående dommerkursus Level 1A på Pile Allé, Frederiksberg.

Dommerudvikling – planlægning og selvindsigt er i højsædet

Vi startede dette projekt op i foråret 2017 med en to-dages workshop, hvor dommerne forpligtede sig til at dømme minimum 15 kampe pr. sæson og lave løbende selvevalueringer. Derudover er de hver især blevet observeret minimum 2-3 gange af Thomas Kentorp og af Jesper selv. Alt dette arbejde har resulteret i en portefølje af en lang række dokumenter, som i omtalte weekend var grundlag for den afsluttende samtale og bedømmelse. Bedømmelsen blev gennemført i tæt samarbejde med vores kolleger fra English Cricket Board ACO (dvs. det engelske dommerforbund) – Ray Holyer og Eddie Lunn.

Hvad var formålet med dette kursus? Naturligvis udvikling og fornyet motivation til dommerne! De er i højere grad blevet nødt til at reflektere over deres egen indsats i kampene bakket op af de uvildige observationer.

Hovedfokus har været på:

  • planlægning
  • teknik
  • man-management
  • teamwork

Dette skulle også gerne give vores dommere nogle stærke rutiner, som gør dem i stand til at lede kampene på endnu mere sikker og kompetent vis til gavn for crickets udvikling i Danmark.

Flere cricketdommere i fremtiden!

Næste niveau vil være Stage 3 (Level 2), som er en overbygning på 1A, hvor man i højere grad vil blive testet, og dommerne skal stille højere krav til sig selv. Muligheden for udvikling er der altså for seriøse dommere, der vil forpligte sig til at bruge tid og selvkritik på det!

Jesper Jensen runder af og opfordrer til andre som vil være med: “Man får mulighed for bedre oplevelser og for at give noget tilbage til dansk cricket.”

Deltagerne der kom i mål var: Kent ”Buller” Pedersen, Jan Kristensen og ”Monty” Singh (alle på topfotoet). Herudover Moh. Shakeel, Lars Hedegaard, Munib Haq og Aftab Ahmed,

 

Back To Top