Cricket træning under Coronakrisen

 • Skrevet af: Alex Olsen
Plakat fra sundhedsstyrelsen

DIF tilpasser sine anbefalinger om udendørsidræt. Dermed tilpasser DCF også sine anbefalingerne til klubberne.

I første omgang er der udarbejdet retningslinjer for træningssituationen. Der vil snarest blive udarbejdet et tillæg til turneringsreglementet, der tager højde for sundhedsstyrelsens anvisninger.

Fremover lyder budskabet, at udendørsidræt uden kropskontakt, hvilket cricket jo er, godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

For DCF er det afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes.

Det indebærer blandt andet:

 • at man ikke må samles flere end 10 personer
 • at man skal holde afstand
 • at man skal have stor fokus på håndhygiejne
 • at man begrænser fysisk kontakt
 • at man ikke hoster eller nyser på andre
 • at man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer

DCF anbefaler inden for disse rammer, at:

 • udendørs træning kan igangsættes pr. 20. april 2020.
 • træningen foregår parvis eller mindre grupper (ikke over 10 personer).
 • der skal være lovlig adgang til det anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.
 • myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand, undgå fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne skal overholdes.
 • klubhuse inkl. omklædningsrum mv. holdes lukkede – dvs. man møder op omklædt og tager hjem efter træningen.
 • personer med symptomer på sygdom eller helbredsmæssige svækkelser bør ikke deltage.
 • udstyr som: Bat, skinner, handsker, hjelm må ikke deles. Anvend kun eget udstyr.
 • ved nettræning skal den enkelte kaster have sin egen bold, der ikke må deles.
 • ved marktræning afspritter den enkelte spiller hænder før og efter afsluttede øvelser.
 • der må ikke spyttes på eller anvende eks. næsefedt eller lignede på bolden.
 • undgå at røre faste installationer.
 • øvrige udstyr som gærdepinde o. lign. bør ikke berøres af flere deltagere.

Der kan være stor forskel på faciliteterne og medlemssammensætning fra forening til forening, hvorfor dette ikke er en facitliste. Udover ovenstående retningslinjer, anbefaler vi at man bruger sin sunde fornuft.

Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan man eventuelt kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis.

Vi henviser også til Q&A fra DIF

Back To Top